LBAS logo

Arodbiedrību tikšanās ar ZM un VMD vadību – joprojām nav atbilžu uz būtiskiem jautājumiem

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Meža nozares arodbiedrības (LMNA) vadība un pārstāvji 17. janvārī tikās ar Zemkopības ministrijas (ZM)  un Valsts Meža dienesta (VMD) vadību.  Arodbiedrības iniciēja šo tikšanos, lai aicinātu apturēt VMD vadības uzsāktās sasteigtās strukturālās reformas, kā arī uzsāktu sociālo dialogu ar arodbiedrību par reformu ietekmi uz VMD nodarbinātajiem.

Diemžēl Meža nozares arodbiedrības biedri – VMD darbinieki – arī šoreiz nesaņēma  atbildes uz būtiskiem jautājumiem un neguva pārliecību, ka plānotajām reformām ir konkrēts ekonomisks pamatojums, un ir izstrādātas funkcijas katrai jaunajai struktūrvienībai.

Pozitīvais, kas izskanēja sarunās – VMD direktorei no ZM puses tika uzdots iekļaut arodbiedrības pārstāvjus darba grupā par VMD strukturālajām pārmaiņām, kā to paredz noslēgtā ģenerālvienošanās, kā arī izskanēja solījums arodbiedrību iesaistīt Pārmaiņu uzraudzības komisijas darbā. Tāpat ZM atbalstīja ideju par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes meža nozares apakšpadomes izveidošanu, kas būtu spēcīgs sociālā dialoga instruments nozares līmenī. Arodbiedrība ļoti pozitīvi vērtē arī ZM valsts sekretāra Raivja Kronberga solījumu februārī apmeklēt VMD darbiniekus reģionos.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns norādīja, ka nav korekti publiskajā telpā un sarunās norādīt uz lielo korupcijas risku VMD darbinieku vidū, ja līdz šim KNAB nav saņemta pat neviena sūdzība par kādu VMD darbinieku.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “No LBAS viedokļa – šobrīd VMD tiek labota situācija sociālā dialoga jomā, jo līdz šim no vadības puses notika tikai daļēja darbinieku informēšana bez diskusijām un labākā risinājuma kopīgas meklēšanas. Ārkārtīgi svarīga ir informēšana un konsultēšanās, diskusijās tuvinot viedokļus. Ģenerālvienošanās nepildīšanas gadījumā arodbiedrība stingri uzstās uz savām tiesībām, atbilstoši LR likumdošanai.”

LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica: “Neskatoties uz 2020.gadā noslēgto ģenerālvienošanos starp LMNA un VMD joprojām nenotiek normāls sociālais dialogs starp vadību un arodbiedrību. Kā norāda darbinieki, šobrīd komunikācija par plānotajām pārmaiņām ir nepietiekama un, neskatoties uz tuvojošos reformas uzsākšanas laiku, vēl joprojām ir daudz neskaidrību. LMNA kā  VMD arodorganizācijas biedru pārstāvjus māc bažas, ka esošā situācija pasliktinās darbinieku labbūtību uzņēmumā. Mainot struktūru un amata aprakstus, var izveidoties situācija, kad darbinieki paši pārtrauc darba attiecības. Tāpēc aicinām VMD turpmākajā reformēšanas procesā ņemt vērā ne tikai atsevišķu grupu domas, bet arī dienesta darbinieku viedokli, un iesaistīt darbinieku pārstāvjus – arodbiedrību – turpmāko reformu gaitā.”

Rīgas reģionālās virsmežniecības arodbiedrības priekšsēdētāja Ilze Kalniņa: “Pats svarīgākais ir – darbinieki nav pret reformām, bet mēs esam pret šo sasteigtību un lielo neziņu. Mēs tiešām cerējām, ka mūsos ieklausīsies, bet nekā… Ja reforma jāievieš jau no 1. aprīļa, jau mēnesi iepriekš darbinieki ir jāiepazīstina ar jaunajiem amata aprakstiem un algu aprēķiniem. Manuprāt, to nebūs iespējams izdarīt, jo laika ir ļoti maz. Esam daudz reformēti, bet, kā atzīst kolēģi, – tādu “grābstīšanos pa gaisu” un “šitādu putru” neviens nav pieredzējis. VMD struktūra tiek sagrauta un būvēta no “jumta”, kurā jau ir ieprojektēti dažādi  “tornīši”, turpretī par “pamatiem” nekas nav skaidrs – par tiem lems kāda no jumta konstrukcijām…”

Jau informējām, ka no VMD arodbiedrības biedriem ir ienākusi informācija, ka jaunajā struktūrā tiek veidots administratīvais aparāts, kurā plānots augstākā un vidējā līmeņa vadītāju skaita pieaugums un attiecīgi samazināts mežā strādājošo amatpersonu skaits. Nav arī skaidra darba samaksas politika, jo mežziņu alga nav konkurētspējīga arī pēc algu palielinājuma 2021. gada novembrī. Neskaidrību vēl ir daudz, viena no tām – arī par mežu ugunsapsardzību.

Arī LBAS saņēma VMD darbinieku  sagatavotu un 389 VMD darbinieku parakstītu atklāto vēstuli “Par Valsts meža dienesta ģenerāldirektores Ainas Stašānes veiktajām nepārdomātajām, ekonomiski nepamatotajām Valsts meža dienesta strukturālajām reformām un plānoto meža uzraudzības sistēmas sagraušanu”. Arodbiedrības pauž cerību, ka trauksmes celšana nenovedīs pie iekšējām “raganu medībām”.