LBAS logo

Ārvalstu arodbiedrību apsveikumi un sveicieni LBAS 9. kongresa delegātiem

Lai atbalstītu LBAS, izrādītu solidaritāti un kopīgu spēku, vairākas citu valstu arodbiedrības ir atsūtījušas savus apsveikumus. LBAS saņēma apsveikumus no Baltijas, Skandināvu, Centrāleiropas un Austrumeiropas kolēģiem.

 • Lietuvas arodbiedrību konfederācija LPSK (prezidente Inga Ruginienė) nosūtīja savus apsveikumus, ar nožēlu uzsverot, ka pandēmijas dēļ nav iespējams satikties un būt kopā. Tomēr LPSK novēlēja visu to labāko LBAS darbā un centienos veidot labāku un godīgāku nākotni reģiona darbiniekiem. LPSK atzīmēja, ka šādos grūtos laikos solidaritāte un runāšana vienā balsī ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. LBAS ir viens no nozīmīgākajiem Lietuvas arodbiedrību sabiedrotajiem un LPSK  augsti vērtē kopīgo produktīvo sadarbību un ilgstošo draudzību.
 • Polijas Visu arodbiedrību alianse OPZZ (prezidents Andrzej Radzikowski) nosūtīja savus brālīgus sveicienus. LBAS tāpat kā OPZZ saskarās ar neo-liberālo ideoloģiju, kas veicina individualizāciju. Tas palielināja arodbiedrību, koplīgumu pārrunu un sociālā dialoga lomu. Kad darbinieki cieta ekonomiskas krīzes laikā, LBAS bija spējīga pateikt veto darbinieku ekspluatācijai. OPZZ uzsver, ka Polijas un Latvijas arodbiedrības saskaras ar līdzīgam problēmām un kopīgs darbs un kopīga balss ir svarīgi kā nekad. Visas arodbiedrības ITUC, ETUC un BASTUN tīklā iestājas par sociālo apstākļu uzlabošanu, ekonomisko konverģenci un rīcību, kas ir vērsta uz cilvēku aizstāvību un liek cilvēku centrā, ir vērsta uz nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanu.
 • Somijas arodbiedrību centrālā organizācija SAK (prezidents Jarkko Eloranta) novēlēja veiksmīgu kongresu un uzsvēra, ka COVID-19 ir mainījis mūsu pasauli un veidus, kā strādāt. Taču tas nav mainījis arodbiedrību kustības nozīmi. SAK novēlēja spēku, stājoties pretī jaunajiem izaicinājumiem un aizstāvot darba ņēmēju tiesības.
 • Zviedrijas arodbiedrību konfederācija (LO Sweden) (prezidente Susanna Gideonsson) novēlēja LBAS veiksmīgu un panākumiem bagātu kongresu.
 • Dānijas arodbiedrību konfederācija FH (prezidente Lizette Risgaard) par godu LBAS 9. kongresam nosūtīja sirsnīgus sveicienus. FH apzinās ļoti sarežģītus apstākļus, kādos notiek kongress, un novēl LBAS veiksmīgu kongresa iznākumu. FH atzīmēja, ka LBAS kongress notiek laikā, kad COVID-19 pandēmijai ir smagas sekas darbiniekiem visā pasaulē. Vairāk nekā jebkad agrāk ir liela vajadzība pēc arodbiedrībām un sociālā dialoga, lai pārvarētu krīzi. Papildus pandēmijai LBAS saskarās ar daudziem citiem izaicinājumiem, un FH cer, ka LBAS spēs pieņemt lēmumus, kas stiprinās mūsu spēju cīnīties par Latvijas strādnieku interesēm.
 • Ukrainas arodbiedrību federācija FPU (prezidents Grygorii Osovyi) sūtīja siltus sveicienus un solidaritātes apliecinājumus. Gan Ukrainas, gan Latvijas arodbiedrības cīnās pret darba tiesību izmainām, kas apiet sociālo dialogu un mazina darba tiesību standartus un sociālās garantijas. Ukrainas kolēģi novēlēja veiksmīgu kongresu un ir pārliecināti, ka kongress ir vēl viens solis, lai stiprinātu arodbiedrību lomu Latvijā, būvētu sociāli taisnīgu sabiedrību, kas ir priekšnoteikums ilgtspējīgai un veiksmīgai ekonomikas attīstībai.
 • Gruzijas arodbiedrību konfederācija GTUC (prezidents Irakli Petriashvili)  novēlēja produktīvu un veiksmīgu kongresu. GTUC uzsvēra, ka patiešām būtu ļoti priecīgi, ja būtu iespēja tur būt kopā ar LBAS un dalīties kongresa dienas nozīmīgībā, taču diemžēl un saprotami COVID-19 pandēmija to traucē. Pandēmija ne tikai traucēja šim vienam notikumam, bet arī ļoti mainīja dzīvi un darbu visā pasaulē. Tas pavairoja problēmas un izaicinājumus, ar kuriem saskaras strādājošie, kā arī arodbiedrību darbs visā pasaulē. Strādnieki jau pirms pandēmijas bija saskārušies ar dažādiem izaicinājumiem, taču tā ir radījusi vēl nevienlīdzīgāku un izaicinošāku vidi nodarbinātajiem. Tādējādi arodbiedrībām, kas strādā, lai aizsargātu darba ņēmēju tiesības un panāktu cienīgu darbu un vienlīdzīgas iespējas visiem, ir nepieciešama vienotāka rīcība un divkāršas pūles. Šajā situācijā ļoti svarīga ir solidaritāte un kopīgs darbs. Mēs uzskatām, ka starptautiskajai solidaritātei un kopīgam darbam var būt svarīga loma mūsu cīņā par labāku dzīvi un darbu mūsu biedriem, visiem darbiniekiem gan mūsu valstīs, gan pasaulē.
 • Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību federācija FNPR (prezidents Mikhail Shmakov) novēlēja visiem delegātiem auglīgas pārrunas un veiksmīgu digitālo kongresu. LBAS un FNPR ir strādājuši kopā daudzos jautājumos, kā Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) biedri, kurus vieno kopīgas vērtības un redzējums, kā kaimiņvalstu nacionālie arodbiedrību centri un kā neaizstājami dinamiskas un ciešas Baltijas Jūras arodbiedrību tīkla kopienas locekļi.  FNPR tic, ka  Latvijas un Krievijas arodbiedrību ilggadējās draudzības un sadarbības saites turpmākajos gados stiprināsies.
 • Azerbaidžānas Arodbiedrību konfederācija ATUC (prezidents Sattar Mohbaliyev) sūtīja brālīgus sveicienus un atzīmēja, ka LBAS ir ietekmīga konfederācija, kas risina nacionālās attīstības svarīgākos jautājumus, pārstāv savu biedru un visu Latvijas darbinieku intereses nacionālajā un starpnozaru līmenī. LBAS apzinās dažādus mūsdienu darba pasaules izaicinājumus, tādus kā globalizācija, un šādos apstākļos neatlaidīgi un uzticami apņemas aizstāvēt darbinieku intereses. Mainīgajā pasaulē arodbiedrības satopas ar līdzīgām problēmām un cīnās par vienādiem mērķiem – cienīgu darbu, sociālo taisnīgumu, darbinieku tiesību aizsardzību un arodbiedrību brīvības aizstāvēšanu. Latvijas arodbiedrībām ir cieņa un autoritāte, kas sniedz savu ieguldījumu starptautiskajā arodbiedrību kustībā.  ATUC novērtē kopīgu draudzību un sadarbību un novel veiksmīgu kongresu.
 • Uzbekistānas Arodbiedrību federācija FTUU (prezidents Kudratilla Rafikov) sirsnīgi sveica kongresa delegātus un atzīmēja, ka priecājas redzēt LBAS, LDDK un valdības ciešu sadarbību, izstrādājot politikas un tiesību aktu dokumentus un programmas, kas ir saistīti ar cienīgiem darba apstākļiem, darba atlīdzību, nodarbinātību, sociālām garantijām. FTUU novel Latvijas un Uzbekistānas arodbiedrībām veiksmīgu sadarbību nākotnē, lai uzlabotu abu valstu darbinieku labklājību.
 • Moldovas Nacionālā Arodbiedrību konfederācija CNSM (prezidenta vietnieks Mihail Hincu) novēlēja veiksmīgu kongresu un pateicās LBAS par ilgstošu sadarbību un atbalstu, daloties ar labo praksi un paredzi darba tiesību, darba aizsardzības, sociālās aizsardzības un nodarbinātības jomā. Moldovas kolēģi novēl LBAS turpināt darbu ar tādu pašu atdevi un entuziasmu un cer uz turpmāku ciešāku sadarbību.