LBAS logo

AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” pārkāpj likuma normas un rīkojas visatļautīgi pret darbinieku interesēm un tiesībām

6.jūnijā plkst. 10.30 Liepājā notiks tiesas sēde, kurā lems par AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” darbinieku pieteiktā streika likumību. Kā ziņots iepriekš, AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” darbinieki un uzņēmuma arodorganizācijas biedri ir nolēmuši organizēt un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS atbalstīt AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” darbinieku plānoto streiku, kurš tika paredzēts 30.maijā, bet tā kā tiesā tika iesniegts pieteikums par tā atzīšanu par nelikumīgu, streika uzsākšana ir pārcelta līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

Jau ilgāku laiku darbinieki uzņēmumā cenšas panāk darba samaksas pieaugumu un darba apstākļu uzlabošanu, bet viņu tiesības un intereses tiek ignorētas. Darba devējs atsakoties piedalīties tikšanās reizēs un veikt konstruktīvu dialogu parāda, ka nav ieinteresēts rast risinājumu. Tā rezultātā uzņēmuma darbinieki un to pārstāvis – arodbiedrība LAKRS rīkojās un 2019.gada 14.maijā darba devējam iesniedza AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” darbinieku streika prasības. Līdz 2019.gada 17.maijam darba devējam vajadzēja vienoties ar streika komiteju par izvirzītām prasībām un turpmāko rīcību to izpildē. Tā kā līdz š.g. 17.maijam netika panākta vienošanās, tika nolemts organizēt streiku, iesniedzot streika pieteikumu darba devējam, Valsts darba inspekcijai un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei. Streikā plāno piedalīties 154 autobusu vadītāji.

Arodbiedrība LAKRS š.g. 29.maijā saņēma vēstuli no Kurzemes rajona tiesas, ka AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” ir iesniegusi tiesā pieteikumu par streika atzīšanu par nelikumīgu, tāpēc streika uzsākšana tika pārcelta un varēs notikt pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

Pirms tiesas sēdes 2019.gada 4.jūnijā tika paredzēta darbinieku sapulce AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” juridiskajā adresē Cukura ielā 8/16, Liepājā, uz kuru ieradās arī arodbiedrības LAKRS pārstāve – juriste, bet uzņēmuma valdes priekšsēdētājs L.Krongorns viņai lika telpu pamest un izsauca apsardzi, pamatojot, ka tā esot uzņēmuma darbinieku sapulce un arodbiedrībai nav tiesību tajā piedalīties

Šāda darba devēja rīcība ir prettiesiska, jo gan Darba likumā, gan Arodbiedrību likumā ir noteikts, ka arodbiedrībai, pārstāvot darbiniekus, ir tiesības ieiet uzņēmuma teritorijā un piekļūt darba vietām, rīkot sapulces un veikt arī citas ar likumu tai uzliktās tiesības un pienākumus.

Par šo darba devēja rīcību, arodbiedrība LAKRS iesniedza sūdzību Kurzemes reģionālajā Valsts darba inspekcijā, lūdzot saukt AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” pie administratīvās atbildības.

Arodbiedrība LAKRS neizslēdz iespēju runāt par citām darba samaksas likmēm un to apmēru, bet ir nepieciešamas sarunas, – turklāt cienīgs darbs ietver arī cienīgus darba apstākļus, par kuriem AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” vadība atsakās runāt. Arodbiedrība LAKRS ir nosūtījusi vēstuli arī satiksmes ministram T.Linkaitim.