LBAS logo

Baltijas arodbiedrību jaunieši diskutē par darba dzīves kvalitāti

Veiksmīgi noslēdzies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotais XXII Baltijas arodbiedrību jauniešu forums, kas veicināja diskusijas un radīja vērtīgas atziņas par tēmu “Jauniešu darba dzīves kvalitāte”. Baltijas arodbiedrību jauniešu forums ir ikgadējs pasākums, kas pulcē jauniešus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lai risinātu mūsdienu izaicinājumus, ar kuriem saskaras gados jaunākie darbinieki. Veicinot diskusijas un piedāvājot praktiskas atziņas, foruma mērķis ir sniegt jauniešiem instrumentus, lai sekmīgi darbotos mūsdienu darba vidē. Šogad (2023) foruma organizēšanu uzņēmās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Pasākums norisinājās no 25. līdz 27. augustam vēsturiskajā arodbiedrību namā Rīgā. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas arodbiedrību savienību jauniešu pārstāvji piedalījās šajā dinamiskajā forumā ar mērķi uzzināt vairāk par Baltijas valstu jauniešu darba dzīves kvalitātes un to ietekmējošajiem faktoriem.

Forumā piedalījās dažādi eksperti un ideju līderi, uzstājoties ar interesantām lekcijām par aspektiem, kas ietekmē jauniešu darba dzīves kvalitāti. Lektori dalījās ar praktiskām stratēģijām un atziņām, lai sniegtu foruma dalībniekiem plašākas zināšanas par jauniešu darba dzīves kvalitāti.

Šajā forumā uzstājās Marija Ābeltiņa, kas runāja par stresa vadību kā līdzekli profesionālās izdegšanas novēršanai, Nataļja Preisa iesaistīja dalībniekus diskusijās par “tiesībām atslēgties”, uzsverot darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi un iepazīstinot ar politiku, kas attiecas uz tiesībām atslēgties, Katrīna Rozenbaha, izmantojot interaktīvas aktivitātes un saistošus vingrinājumus, pievērsās pašpārliecinātības stiprināšanai, kas ir būtisks faktors jauniešu karjeras izaugsmei un Ivars Vanadziņš sniedza vērtīgu ieskatu par izdegšanas riskiem no darba drošības viedokļa, iedziļinoties stresa faktoros un individuālajās reakcijās. Savukārt, ņemot vērā, ka arodbiedrības cenšas veidot saikni un informēt jauniešus par viņu tiesībām un iespējām, viena no sesijām tika veltīta arī TikTok platformas iepazīšanai. Šo nodarbību vadīja Madara Dakse, kas iedziļinājās tēmā par TikTok platformas izmantošanu efektīvai komunikācijai ar arodbiedrību jauniešiem, iepazīstinot ar vadlīnijām, tendencēm un būtiskākajiem rīkiem.

Pasākuma dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja šo forumu, norādot, ka tajā tika aplūkoti tādi svarīgi temati kā garīgā veselība darbavietā un kopumā pasākuma tēma ļāva padziļināti izpētīt dažādas darba dzīves kvalitātes dimensijas, sniedzot dalībniekiem vērtīgas atziņas. Kāds dalībnieks pat uzsvēra, ka šis bija viens no praktiskākajiem forumiem.

Noslēdzoties XXII Baltijas arodbiedrību jauniešu forumam, tā vērtība saglabājas iegūtajās zināšanās, nostiprinātajās sadraudzības saitēs un kopīgi apņemoties uzlabot jauniešu darba dzīves kvalitāti un arodbiedrību jauniešu kustību Baltijas valstīs.

Pateicamies visiem XXII Baltijas arodbiedrību jauniešu foruma dalībniekiem no Lietuvas un Igaunijas arodbiedrību savienībām, kā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrības, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības, Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības, Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrības un  Latvijas Jaunatnes padomes par fantastisko kopābūšanu, bet īpašais paldies Eberta fonda finansiālajam atbalstam un  personīgi Tomam Zariņam un  organizatoru/palīgu komandai: Mārtiņam Svirskim, Annai Bondarei, Signei Salmiņai, Anetei Kicei, Ingai Stafeckai un Evijai Ābolai.