LBAS logo

Baltijas arodbiedrību jauniešu forumā

Pēc neilga pārtraukuma no 28.-31. augustam Igaunijā, Rummu, norisinājās 21. Baltijas arodbiedrību jauniešu forums ar nosaukumu “Arodbiedrību jauniešu vasaras akadēmija”, kurā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas arodbiedrību jaunieši tikās lai pārrunātu izaicinājumus, ar kuriem tie saskaras ikdienas darbā, dalītos ar pieredzi un idejām, darbotos komandās, lai meklētu dažādu problēmu risinājumus, kā arī nostiprinātu valodu zināšanas.

No Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Jauniešu padomes forumā piedalījās – Emīlija Straume (LAAF), Inga Skorodihina (LIDA), Velta Fridrihsone (LIZDA), Mārtiņš Mertens (LTDA), Niks Murāns (LTDA) un Mārtiņš Svirskis (LBAS).

Foruma dienas kārtībā bija iekļautas tādas aktivitātes un uzdevumi, kā darba ņēmēju izaicinājumi Eiropā, jaunās nodarbinātības formas un arodbiedrību līdzdalība, arodbiedrību stratēģijas un instrumenti, kā stiprināt arodbiedrību kustību un kā stratēģiski, un pievilcīgi darboties arodbiedrību sociālo platformu medijos. Jauniešiem bija iespējā uzzināt Norvēģijas arodbiedrību jauniešu pieredzi par to, kā veiksmīgāk uzrunāt jauniešus iesaistīties arodbiedrībās.

Forumu šogad rotācijas kārtībā organizēja Igaunijas Arodbiedrību konfederācija (EAKL), aicināja pievērsties mūsdienu lielākajiem darbinieku izaicinājumiem (tostarp globalizācijai, digitālajai un “zaļajai” transformācijai), lai izpētītu riskus, ko rada jaunas nodarbinātības formas. Tika apspriestas arī arodbiedrību stratēģijas, lai piesaistītu un noturētu jaunus biedrus, kas ir sevišķi būtiski šā brīža ekonomisko izaicinājumu priekšvakarā, gan lai plašāk pārstāvētu darbinieku intereses, gan stiprinātu arodbiedrību kapacitāti sociālajā dialogā.

Vasaras nometnē piedalījās arī vairāki augsti kvalificēti speciālisti, kuri veicināja diskusiju dalībnieku vidū, gan arodbiedrību vizuālās identitātes un pamanāmības attīstībai medijos, gan veicināja jaunas idejas jauniešu aktivitātēm. Piemēram, par arodbiedrību lomu sociālajā dialogā un tendencēm darba tirgū stāstīja jaunais EAKL priekšsēdētājs Jaans-Hendriks Toomels.

Savukārt trīspusējā dialoga debatēs piedalījās arī Pīps Pētersons tiesa, viņš jau ir jaunā amatā – veselības un darba ministra amatā. Pīps Pētersons piedalījās diskusijā ar daba devēju pārstāvi Otto Richard Pukk un akadēmiskās jomas un arodbiedrību jauniešu pārstāvi Tauri Tampuu. Diskusijas mērķis bija paust visu trīs pušu nostājas par darba tirgus un ekonomiskās attīstības tendencēm un pušu interesēm dodoties uz priekšu.

Turpmāk forumā ziņojumus sniedza gan pētnieki, gan praktiķi, kā arī foruma dalībniekiem tika nodrošinātas dažādas darbnīcas. Viens no tām fokusējās uz efektīvu komunikāciju ar savu mērķauditoriju. Lai izmēģinātu savas iemaņas un radošumu, nometnes pārstāvji izstrādāja materiālu, kas varētu tikt publicēts arodbiedrību jauniešu sociālajos medijos, starp tiem bija gan vizuālo, gan informatīvo materiālu sagatavošana.

Jauniešu vasaras nometnē piedalījās arī Norvēģijas arodbiedrību (LO Norway) jauniešu departamenta pārstāvis Lars Oskars Slatlems Viks, kurš ziņoja par aktivitātēm, kurās iesaistās arodbiedrību jaunieši, lai piesaistītu citus jauniešus. Kā vienu no būtiskākajām aktivitātēm Lars min LO jauniešu “Vasaras patruļas”, uzsverot:

“Daudzi jaunieši nezina, kādas tiesības viņiem ir darba dzīvē. LO vasaras patruļa visu vasaru ceļo pa Norvēģiju, sniedzot informāciju. Vasaras sezonā varat sazināties ar viņiem, ja jums ir kādi jautājumi par darba apstākļiem jūsu darba vietā.”

Viena no runātājām bija LPSK jauniešu centra priekšsēdētāja, kura dalījās ar Eiropas Sabiedrisko dienestu savienības jaunatnes aktivitātēm, iepazīstināja ar prioritātēm, skaidroja, kā šī organizācija darbojas. Protams, viņa dalījās arī ar pārējiem dalībniekiem par to, kā LPSK jauniešiem klājas, kādas tēmas viņus visvairāk interesē.

Tostarp viņa minēja jauno arodbiedrību līderu apmācību, garīgo veselību, jauniešu bezdarbu un ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumus. Tāpat priekšsēdētāja stāstīja par projektu “Tu un tavs pirmais darbs”, kuru viņa vēlētos atkal atdzīvināt, jo pēc tā ir reāla vajadzība, kā arī tas palīdzētu iepazīstināt vidusskolēnus un studentus ar Tirdzniecības arodbiedrības aktivitātēm.

Nākamais Baltijas arodbiedrību jauniešu forums norisināsies nākošgad Latvijā.