LBAS logo

Baltijas valstu arodbiedrības jaunieši tiekas forumā Rīgā

No 25. līdz 27. augustam Baltijas valstu arodbiedrību jaunieši tiksies forumā Rīgā. 25 jaunieši no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas šīs dienas diskutēs un padziļināti iepazīsies ar tēmām par jauniešu darba dzīves kvalitāti.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde norāda: “Sabiedrības un tostarp darbinieku un arodbiedrības biedru novecošanās problēma ar katru gadu kļūst aizvien aktuālāka. Tāpēc LBAS ir pieņēmusi izaicinājumu apkopot jauniešu viedokli ne tikai Latvijā, bet  arī uzrunāt arodbiedrību jauniešus  Baltijas valstīs, par to, kā viņi jūtas savā darba vidē un kuri būtu tie nozīmīgākie aspekti, kas būtu jāņem vērā, lai ieinteresētu jauniešus jaunatnes darba tirgus politikas veidošanā.”

Baltijas arodbiedrību jauniešu foruma darbs risināsies Arodbiedrību namā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31.  Profesionāli eksperti foruma dalībniekiem pastāstīs, kā jaunietim samazināt profesionālās izdegšanas riskus, prasmīgi vadot stresu. Jauniešus iepazīstinās ar pašapziņas celšanu, kas ir jauniešu karjeras panākumu atslēga.

Par darba un privātās dzīves nošķiršanu – tiesības atslēgties informēs Nataļja Preisa,  LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte. Jauniešu izdegšanas riskus no darba aizsardzības perspektīvas vērtēs Ivars Vanadziņš,  prof. Dr. med., RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors. Jaunatnes politiku darba dzīves kvalitātes kontekstā analizēs Signe Salmiņa, LBAS praktikante, LU bakalaura studiju programmas “Politikas zinātne” studente. Savukārt par jauniešu darba dzīves kvalitātes izpētes iespējām Latvijā pastāstīs Mārtiņš Svirskis, LBAS Jauniešu padomes koordinators. Foruma dalībnieki sīkāk iepazīsies ar TikTok iespējām, lai to turpmāk izmantotu arodbiedrību jauniešu komunikācijā.

Baltijas arodbiedrību jauniešu forumam ir nozīmīga loma gados jauno arodbiedrības biedru interešu, labbūtības, zināšanu un izaugsmes veicināšanā Baltijas reģionā. Jau daudzus gadus forums kalpo kā platforma jauniešiem no Latvijas, Lietuvas un  Igaunijas, lai sanāktu kopā, apmainītos ar idejām un veidotu kontaktus. Veicinot savstarpējo dialogu un sadarbību, forums stiprina solidaritātes sajūtu arodbiedrību jauniešu vidū, ļaujot viņiem kopīgi diskutēt un rast risinājumus  kopīgām problēmām un cīnīties par savām tiesībām. Šī vienotība ir būtiska, lai nodrošinātu, ka jauniešu balsis tiek sadzirdētas un viņu uzstādītie mērķi sasniegti. Baltijas arodbiedrību jauniešu forums kalpo kā iespēju platforma nodrošinot jauniešu personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas. Izmantojot dažādas apmācības, darbnīcas un seminārus, forums sniedz nepieciešamās prasmes, zināšanas un instrumentus, lai aktīvi līdzdarbotos arodbiedrību kustībā. Šīs zināšanas vēlāk noder lēmumu pieņemšanas procesos kā uzņēmumos, tā arī nozares līmenī.