LBAS logo

Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomē

2. maijā Finanšu ministrijā notika Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sanāksme. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns tajā informēja, ka LBAS nākamgad uzstās uz minimālās algas paaugstināšanu.

Apakšpadomes darba kārtībā bija Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018. – 2021. gadam īstenošanas 2018.gadā starpposma novērtējums.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Sociālie partneri sanāksmē atzina, ka nodokļu reforma ir bijusi nepietiekami konsekventa. Paralēli nodokļu reformai bija jārod veselības aprūpes nozares finansējuma un mediķu darba samaksas būtisks pieaugums, pedagogu darba samaksas grafika izpilde. Tāpēc pilnībā netika realizēts jautājums, ar kuru mēs gribējām savienot minimālās algas būtisku paaugstināšanu – neapliekamā minimuma un atvieglojuma straujāk paaugstināšana tika piebremzēta. Tas radīja sabiedrībā neapmierinātību.

Bija ļoti plašs jautājumu loks, kas šo jautājumu padarīja sarežģītāku. Daudzi citi valdības sadarbības partneri piedāvāja dažādus risinājumus, kas padarīja šo nodokļu reformu ne tik trāpīgu. Mums nācās piekāpties jautājumā par to, kā tad mēs finansējam mediķu algas, jo tam bija jābūt stabilam avotam, tādēļ sociālās apdrošināšanas iemaksas tika paaugstinātas gan darbiniekam, gan darba devējam.

Lai mēs varētu tālāk attīstīties, no LBAS viedokļa ir ļoti būtiski attīstīt gan koplīgumus, gan nozaru ģenerālvienošanās, jābūt motivācijai tos slēgt.

Ir jābūt straujākam minimālās algas kāpumam jau nākamajā gadā, un arī neapliekamais minimums un atvieglojumi ir jāpaaugstina. Igaunijā un Lietuvā šie jautājumi ir gājuši uz priekšu strauji, un tas notiks arī nākamajā gadā, – mēs jau šobrīd iepaliekam ar savu minimālo algu 430 eiro, un arī pēc pirktspējas paritātes standarta: LV tas ir 352 eiro, EE – 424, LT – 440.

Tādēļ jau nākamgad LBAS no savas puses virzīs jautājumu par minimālās algas paaugstināšanu.”