LBAS logo

Celta minimālā alga būvniecībā

2024. gada 1. janvārī minimālā alga būvniecībā nodarbinātajiem būs 930 euro vai 5,57 euro stundā.

Vienu gadu, līdz 2024. gada 31. decembrim (pārejas periods) darba devēji var saglabāt līdzšinējo minimālo algu – 780 euro mēnesī vai 4,67 euro stundā – 9. profesiju pamatgrupā strādājošajiem.

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās (turpmāk – ĢV) ir spēkā kopš 2019. gada. Tā nosaka, ka minimālā alga nozarē ir 780 euro mēnesī vai 4,67 euro stundā. Lai ĢV atbilstu nozares vajadzībām, tās slēdzēji ir paredzējuši ĢV Pušu komiteju (turpmāk – Komiteja), kas ir tiesīga grozīt ĢV. Komiteju sastāda četri Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (turpmāk -LBNA) pārstāvji un četri pārstāvji no biedrībām “Latvijas Būvuzņēmēju apvienība”, “Latvijas Ceļu būvētājs” un “Latvijas Būvnieku asociācija”.

Š.g. 22. septembrī Komitejas sēdē Nr. 17 vienbalsīgi tika atbalstīti ĢV grozījumi 2.1., 2.2. un 4.2 punktā. Grozījumi paredz, ka ar 2024. gada 1. janvāri minimālā alga būvniecības nozarē būs 930 euro mēneši vai 5,57 euro stundā. Tiek noteikts arī pārejas periods, kura laikā darba devēji ir tiesīgi saglabāt līdzšinējo minimālo algu vai stundas likmi vienkāršāko darbu veicējiem (9. profesiju pamatgrupa). Pārejas periods ir paredzēts uz vienu gadu un beigsies 2024. gada 31. decembrī, tātad ar 2025. gada 1. janvāri arī vienkāršāko darbu veicēju minimālā alga būs ne mazāka kā 930 euro mēnesī.

LBNA priekšsēdētājs Mārtiņš Dunskis: Minimālās algas kāpums nav pietiekošs pret nozares realitāti, inflāciju vai latiņu kuru nozare sev uzstādīja slēdzot ģenerālvienošanos. Tajā pašā laikā, tas ir kompromiss ar darba devējiem par kuru varam vienoties šodien, lai ar 1. janvāri celtu minimālo algu ap 27 tūkstošiem būvniecībā nodarbināto un ar viena gada nobīdi vēl 10 tūkstošiem.

Vairāk informācijas: https://lbna.lv/lv/aktualitates/atvert/minimala_alga_2024