LBAS logo

COVID-19 pierāda, ka ir laiks ratificēt SDO 190. konvenciju

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi vēstuli labklājības minstrei Ramonai Petravičai, kurā aicina atbalstīt SDO 190.konvencijas ratificēšanu Latvijā. Vēstules tekstu lasiet turpinājumā.

Tuvojoties 25. novembrim – Starptautiskajai dienai vardarbības izskaušanai pret sievieti – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), atbalstot Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) aicinājumu, vērš Jūsu uzmanību uz faktu, ka vardarbības un uzmākšanās risks krīzes laikā ir pastiprinājies: COVID-19 uzliesmojums ir tam spilgts piemērs. Šīs pandēmijas laikā dažāda veida uzbrukumi  darba ņēmējiem, kuri atrodas priekšplānā, jo īpaši aprūpes darbiniekiem, transporta darbiniekiem, apkopējiem un lielveikalu darbiniekiem, no kuriem daudzi ir sievietes, ir palielinājušies.  Tādēļ LBAS aicina Jūs atbalstīt SDO 190.konvencijas ratificēšanu Latvijā.

Starptautiskās Darba organizācijas 190.konvencija, kas tika pieņemta SDO konferencē 2019.gada jūnijā, ir nozīmīgs instruments. Tas ir pirmais starptautiskais darba standarts, lai risinātu jautājumu par vardarbību un uzmākšanos darba pasaulē. Kopā ar  Rekomendāciju Nr.206  tā nodrošina vienotu rīcības sistēmu un unikālu iespēju veidot cienīgu darba nākotni. Konvencija apstiprina, ka ikvienam ir tiesības uz darba vidi, kas ir brīva no vardarbības un uzmākšanās. Tā ietver pirmo starptautisko definīciju par vardarbību un uzmākšanos darba pasaulē, tostarp ar dzimumu saistītu vardarbību. Konvencija atzīst, ka vardarbība un uzmākšanās darba vidē “var būt cilvēktiesību pārkāpums vai ļaunprātīga izmantošana,  ir drauds vienlīdzīgām iespējām, ir nepieņemama un nesavienojama ar cienīgu darbu”. Tā definē vardarbību un uzmākšanos kā uzvedību, praksi vai draudus, kuru mērķis ir radīt fizisku, psiholoģisku, seksuālu vai ekonomisku kaitējumu.

COVID-19 nav iznīcinājis seksuālo uzmākšanos, tā ir pārvietojusies tiešsaistē. Darba devēju izmantotās uzraudzības metodes ir sniegušas seksuālajai uzmākšanai jaunus instrumentus, ar kuriem iebiedēt un ļaunprātīgi izmantot darba ņēmējus.  Uzturēšanās mājās attālinātā darba apstākļos nav droša darba ņēmējiem, kuriem draud vardarbība ģimenē. Vīrusa izplatības ierobežošanai pieņemtie pasākumi ietekmē finanses, un tie var atstāt darba ņēmējus, īpaši sievietes, bez aizsardzības pret ekonomisku vardarbību.

Uzskatām, ka valdība tieši tagad  vairāk nekā jebkad  agrāk ir atbildīga par darba ņēmēju aizsardzību pret visa veida uzmākšanos un vardarbību.

Aicinot uz Jūsu sapratni un atbalstu, cieņā
LBAS priekšsēdētājs
E.Baldzēns