LBAS logo

Darba ņēmēji saņem ilgākas brīvdienas koplīguma pārrunu rezultātā

Koplīguma pārrunu brīvdienu bonuss

Darba ņēmēji, kuri gūst labumu no koplīguma pārrunām, katru gadu bauda līdz pat divām nedēļām apmaksāta papildu atvaļinājuma, – tā atklāj ES datu analīze.

Vēl desmit dienu brīvdienas papildus likumīgajam minimumam bauda vācu un horvātu darba ņēmēji, kuru darba apstākļus sarunās nosaka arodbiedrības un darba devēji.

Darba ņēmēji kolektīvajās sarunās gūst papildu brīvdienu vēl septiņās Eiropas valstīs: Dānijā, Francijā, Nīderlandē, Čehijā, Somijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē.

Eiropā ir koplīgumos noteikta piemaksa par 3 brīvdienām, kas nozīmē, ka  koplīgumos paredzētās piemaksas saņem 24,5 dienas, salīdzinot ar 21,5 dienām visiem darba ņēmējiem.

Arodbiedrības aicina ES nodrošināt, lai visi darba ņēmēji gūtu labumu no kolektīvajām pārrunām, kas nozīmē ne tikai vairāk atvaļinājumu, bet arī taisnīgāku samaksu, – šī mēneša sākumā ETUC atklāja, ka miljoniem eiropiešu nevar atļauties vienas nedēļas vasaras atvaļinājumu zemā algas līmeņa dēļ.

13 valstis, kurām ir valsts līmeņa kolektīvo sarunu brīvdienu bonuss

Valsts likumīgais atvaļinājums/ Kolektīvu sarunu brīvdienu bonuss

Kipra 20 1

Norvēģija 21 4

Īrija 20 4

Slovākija 20 4,5

Dānija 25 5

Francija 25 5

Čehija 20 5

Somija 20 5

Itālija 20 5

UK 20 5

Nīderlande 20 5,6

Vācija 20 10

Horvātija 20 10

Tomēr darba ņēmēju skaits, kas gūst labumu no kolektīvajām pārrunām, kopš 2000. gada ir samazinājies 22 ES dalībvalstīs taupības reformu rezultātā, kuru mērķis ir padarīt nodarbinātību mazāk drošu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ir apsolījusi “stiprināt koplīgumus” kā daļu no ES direktīvas par algām, saskaņā ar kuru visām dalībvalstīm, kurās ir mazāk nekā 70% darba ņēmēju, uz kuriem attiecas koplīgumi, jāizstrādā valsts rīcības plāns šajā jautājumā .

Eiropas Parlaments pēc vasaras izskatīs direktīvas projektu, un ETUC kopā ar EP deputātiem izstrādā grozījumus, kas jāveic, lai nodrošinātu, ka:

  • darba devēji nevar aizstāt arodbiedrības ar viltotiem “darba ņēmēju pārstāvjiem” kolektīvajās pārrunās,    
  • tikai uzņēmumi, kas ievēro tiesības uz koplīgumiem, var piekļūt valsts finansējumam,    
  • tiesības uz darba koplīgumiem tiek ievērotas visiem darba ņēmējiem, ieskaitot nestrādājošos un pašnodarbinātos.

ETUC ģenerālsekretāra vietniece Estere Linča sacīja:

“Miljoniem darba ņēmēju šovasar varēja pavadīt vairāk laika kopā ar ģimenēm, pateicoties koplīgumiem, kas konsekventi nodrošina vairāk apmaksātu atvaļinājumu, kā arī taisnīgākas algas un darba drošību. Taču pārāk daudziem darba ņēmējiem vasaras pārtraukums bija jāsaīsina, jo taupības politikas un arodbiedrību iznīcināšanas taktikas rezultātā viņi joprojām ir izslēgti no kolektīvo pārrunu priekšrocībām. ES var iet tālāk, lai nodrošinātu visiem darba ņēmējiem tiesības uz koplīgumiem, pārtraucot valsts finansējumu darba devējiem, kuri atsakās risināt sarunas ar arodbiedrībām.

Arodbiedrības, kuras vēsturiski ieguva darbinieku tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu, ir vienīgais likumīgais darbinieku pārstāvis, slēdzot darba koplīgumus ar darba devējiem, un tas būtu jāatzīst ES tiesību aktos, lai negodīgi priekšnieki nevarētu izveidot viltotas darbu padomes, kas rada iespaidu par sarunām, nesniedzot reālu labumu. ”