LBAS logo

Darba tiesības ārkārtas situācijā

06.11.2020 MK izdeva rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

No 09.11.2020 līdz 06.12.2020 ir noteikta ārkārtējā situācija.

Rīkojumā ir noteikti dažādi pulcēšanās ierobežojumi un aizliegumi.

Bet mazāk izskan tas, ka:

  • ikvienam darba devējam būs pienākums nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj un darbiniekam ir iespējas mājās pilnvērtīgi veikt darba pienākumus;
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Valsts policijā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Iespēja likt pildīt amata aprakstā neparedzētus pienākumus;
  • īpašām darbinieku kategorijām būs atļauts strādāt vairāk virsstundu.
  • tiem, kas vēlēsies iet piketos, sapulcēs vai gājienos, jārēķinās ar to, ka vairāk kā 50 cilvēki tajos nevarēs piedalīties.

Šeit ir iespēja noskatīties Darba tiesību foruma prezentāciju.

https://youtu.be/KtnGqjFqPrY?t=2680

Tālāk skatiet LBAS jurista K. Rācenāja sagatavotos slaidus ar īsu pārskatu par jaunā Rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” iektekmi uz nodarbinātajiem.

Pašu Rīkojumu lasiet šeit.