LBAS logo

Direktīva par atalgojuma pārredzamību: labi principi, nepietiekami instrumenti

Eiropas Komisija beidzot ir publicējusi savu priekšlikumu direktīvai par atalgojuma pārredzamību – 460 dienas pēc tam, kad prezidente von der Leyen stājās amatā, solot direktīvu pieņemt “100 dienu laikā”.

Atbildot uz priekšlikumu, ETUC ģenerālsekretāra vietniece Ester Lynch teica:

“Direktīva par atalgojuma pārredzamību ir vajadzīga, un tā varētu paātrināt virzību uz atalgojuma vienlīdzību. Šodien publicētajā direktīvā ir daudz labu principu, bet tajā nav iekļauti pietiekami instrumenti, lai tā darbotos praksē.

Direktīva samazinās darba samaksas slepenību un atklās atalgojuma nevienlīdzību. Bet tā  ierobežos sievietes un arodbiedrības, kas grib panākt vienlīdzīgu atalgojumu.”

Jo īpaši direktīva

  • ierobežo algu auditus un rīcības plānus organizācijām, kurās ir vairāk nekā 250 darbinieku;
  • ļauj darba devējiem definēt, kuras darba vietas var salīdzināt, ja runa ir par vienādu samaksu par vienādu darbu;
  • visā direktīvā atsaucas uz “darba ņēmēju pārstāvjiem”, nevis uz arodbiedrībām, kas pavērtu durvis fiktīvām arodbiedrībām, kuras dibinājuši priekšnieki, un pat uz “darba ņēmēju pārstāvjiem”, kurus izvēlējušies priekšnieki.

“Pārredzamība ir laba, un atalgojuma revīzijas un rīcības plāni ir noderīgi,” teica Ester Lynch, “taču negarantē pārmaiņas, nedodot iespēju sievietēm strādāt un arodbiedrībām panākt pārmaiņas. Bez pareizajiem līdzekļiem, lai risinātu sarunas par pārmaiņām, progress joprojām varētu būt lēns. ETUC uzstās, lai Eiropas Parlamenta deputāti un ministri uzlabotu direktīvu.”

Ņemot vērā jaunākos progresa tempus, sievietēm Eiropā būtu jāgaida līdz nākamajam gadsimtam par vienlīdzīgu atalgojumu.

Piezīmes:

ES sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības nebeigsies līdz 2104. gadam bez rīcības: https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-gender-pay-gap-wont-end-until-2104-without-action

ETUC modelis Maksājumu pārredzamības direktīva: https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-publish-own-equal-pay-directive-protest-commission-delay

Komisijas darba samaksas pārredzamības direktīvas izpildes termiņi: https://www.etuc.org/en/pressrelease/commission-goes-year-without-delivering-100-days-pay-transparency-promise