LBAS logo

Diskutēs par Eiropas mēroga privāto pensiju produktu ietekmi uz ES kapitāla tirgiem un pensiju ilgtspēju

23. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Finanšu nozares asociācija kopā ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) un NASDAQ Nordic, sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Igaunijas Banku asociāciju organizēs nozares pasākumu, lai veicinātu mērķtiecīgu diskusiju industrijas un publiskā sektora pārstāvju vidū par inovatīvo Eiropas mēroga privāto pensiju produktu (PEPP), kas varētu būt labs pamats uzkrājumu veidošanai Baltijā un ilgtspējīgas pensiju sistēmas veidošanai. Šī jaunā veida brīvprātīgās privātās pensijas mērķis ir sniegt noguldītājiem plašākas izvēles iespējas, kad tie veido uzkrājumus vecumdienām, un piedāvāt viņiem konkurētspējīgākus produktus.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Eiropas mēroga privātais pensiju produkts ir nozīmīgs pagrieziena punkts virzībā uz kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu. Tam ir liels potenciāls, jo tas paver plašākas izvēles iespējas noguldītājiem Eiropas Savienībā, veicot uzkrājumus pensijai. Tas veicinās konkurenci, ļaujot vairākiem pakalpojuma sniedzējiem piedāvāt šādu produktu ārpus savas valsts tirgus. Tas darbosies kā kvalitātes zīme, un es esmu pārliecināts, ka šis Eiropas privātais pensiju produkts arī sekmēs ilgtermiņa ieguldījumus kapitāla tirgos.”

Pasākuma galveno uzrunu teiks Valdis Dombrovskis, EK viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jautājumos, kurš atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un vienoto kapitāla tirgu, kā arī Henriks Husmans (Henrik Husman), Nasdaq Helsinki vadītājs un Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks. Pasākuma otrajā daļā plānota diskusijā ar Baltijas valstu ekspertiem un politikas veidotājiem. Diskusiju galvenās tēmas: pensiju produktu pārvaldība, to dažādība – biržā kotēti un alternatīvu investīciju risinājumi, kā arī izmaiņas, kas nodrošinātu pienācīgu atdevi pensiju produktiem.

“Par valdības un politiķu rīcības prioritāti ir jākļūst Latvijas iedzīvotāju nodrošinātām vecumdienām. Tā ietver gan strauju darba samaksas kāpumu, līdztekus darba ražīguma pieaugumam, gan uzņēmumu koplīgumu un nozaru ģenerālvienošanos slēgšanu, kas dod iespējas darba devējam papildus rūpēties par darbiniekiem un veidot trešo pensiju līmeni, lai motivētu darbiniekus stabilai darba dzīvei konkrētā uzņēmumā. LBAS uzskata, ka, izmantojot pirmo, otro un trešo līmeni, vecuma pensijai ir krietni jāpārsniedz 40% no nopelnītā, jo mērķis ir – bez pensijas vecuma palielināšanas pēc godīgi nostrādāta darba mūža saņemt pensiju tādu, kas dod iespēju cilvēkam gan uzlabot veselību, gan atpūsties, gan nodarboties ar savu hobiju,” saka Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs.

“Finanšu nozares asociācija atbalsta PEPP regulas ieviešanu, kas būtu pirmais solis ceļā uz Eiropas pensiju tirgus liberalizāciju, īpaši novērtējot iespēju savstarpēji konkurēt un pensiju uzkrājumu pakalpojumu sniegt praktiski visiem finanšu nozares dalībniekiem. Šāda tirgus liberalizācija, pastāvot vienotai regulācijai un stingrai klientu interešu aizstāvībai, palielinās konkurenci, un veicinās pensiju piedāvājumu klāsta paplašināšanos 3. līmenī, un līdz ar to klienti viennozīmīgi būs ieguvēji. Asociācija uzskata, ka no kopējām demogrāfijas tendencēm neatkarīgas, individualizētās pensiju sistēmas daļas stiprināšana ir būtisks aspekts pensiju sistēmas stabilitātei ilgtermiņā. Būtiski ir arī turpināt darbu ar iedzīvotāju izpratnes veicināšanu, informācijas pieejamību un salīdzināmību,” saka Kristīne Lomanovska, Asociācijas Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu komitejas līdzpriekšsēdētāja un SEB Dzīvības apdrošināšana valdes priekšsēdētāja.

Asociācija 2018. gada vasarā apstiprināja Pozīciju ar kapitāltirgus attīstību un šī gada aprīlī Asociācijas Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu komiteja izstrādāja priekšlikumus investīciju palielināšanai Baltijā, tai skaitā priekšlikumi ieguldījumu nekustamo īpašumu alternatīvo ieguldījumu fondos nodalīšanai no ieguldījumiem citos alternatīvo ieguldījumu fondos, un alternatīvo ieguldījumu (hedžfondu), kas veic ieguldījumus parāda instrumentos, limitu atdalīšanu no pārējiem ieguldījumiem alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī citi priekšlikumi investīciju vides uzlabojumiem. Baltijas finanšu tirgus attīstība ir svarīgs aspekts arī pensiju sistēmai.

Asociācijas Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu komiteja šī gada februārī izstrādājusi virkni priekšlikumu Valsts Fondēto pensiju sistēmas (VFPS) Latvijā pilnveidei, gan privāto uzkrājumu veidošanas uzlabošanai, t.sk. par jauno dalībnieku iesaisti VFPS, gan darbinieku automātisku iekļaušanu pensiju trešajā līmenī ar tiesībām atteikties no tā, kā arī citus priekšlikumus.

Pasākums „Eiropas mēroga privāto pensiju produktu ietekme uz ES kapitāla tirgiem un pensiju ilgtspēju” norisināsies Rīgā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā Bruņinieku ielā 29/31 2. stāvā, un tā darba valoda ir angļu.

Interesenti aicināti reģistrēt dalību līdz 18. aprīlim: https://ej.uz/PEPP

Kontaktpersona: Kristīne Mennika, kristine.mennika@financelatvia.eu, +371 26528533