LBAS logo

Eiropas arodbiedrību demonstrācija “Taisnīgāku Eiropu darba ņēmējiem”

Piektdien, 26. aprīlī, Briselē notiks arodbiedrību manifestācija “TAISNĪGĀKU Eiropu darba ņēmējiem”, uz ko aicina Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC).

Manifestācija sāksies pie Eiropas Parlamenta ēkas Luksemburgas laukumā plkst. 10.30 un gājiens noslēgsies pie Eiropadomes un Komisijas ēkām Auderbergema avēnijā (pie Šūmana apļa).

Pasākuma nolūks ir pievērst uzmanību Eiropas vēlēšanām, aicinot uz labāku un sociālāku Eiropu, uz sociālo progresu, labāku atalgojumu un labākiem darba un dzīves apstākļiem.

“Šī gada Eiropas vēlēšanas ir vissvarīgākās vairāku desmitu gadu laikā,” uzsver Luka Visentini,, ETUC ģenerālsekretārs, “un mēs aicinām visus pilsoņus balsot un balsot par kandidātiem un partijām, kas cīnīsies par taisnīgāku Eiropu darba ņēmējiem. Neļaujiet galēji labējām, pret Eiropu vērstām un nacionālistiski noskaņotām partijām jūs apmuļķot – tās nepiedāvā risinājumu problēmām, ar kurām šodien saskaras darba ņēmēji.”

Paredzams, ka gājienā piedalīsies aptuveni 10 000 arodbiedrības biedri, galvenokārt no Beļģijas un Francijas, kā arī delegācijas no daudzām ES dalībvalstīm, tostarp Vācijas, Itālijas, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas un citām.

Brisele, 2019.gada 26.aprīlis

ETUC PROGRAMMA 2019. GADA EIROPAS VĒLĒŠANĀM