LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) pauž nožēlu par Komisijas lēmumu nepiešķirt darba ņēmējiem augstāko aizsardzības līmeni pret Covid-19

Komentējot Eiropas Komisijas lēmumu neiekļaut Covid-19 Direktīvas 2000/54/EK — darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā augstākā riska grupā, ETUC ģenerālsekretāra vietnieks Pērs Hilmersons sacīja: “Lai gan ETUC atzinīgi vērtē faktu, ka Covid-19 vīruss tiks iekļauts minētajā direktīvā, mēs paužam nožēlu, ka šodien pieņemtais lēmums, ja to apstiprinās Komisija, nozīmēs, ka tas tiks klasificēts kā ierosinātājs, kas pieder tikai otrai augstākajai riska grupai. Pētījumi liecina, ka vīrusa īpašības attaisno tā klasifikāciju visaugstākā riska grupā ne tikai efektīvas ārstēšanas vai vakcīnas trūkuma dēļ, bet gan tādēļ, ka ir augsts risks darba ņēmējiem, kuri ir saskarē ar sabiedrību, izplatīt vīrusu kopienā.Covid-19 klasifikācija augstākajā riska grupā sniegtu lielāku aizsardzību tiem, kas strādā slimnīcās un veco ļaužu aprūpes iestādēs, un visiem darbiniekiem, kas ir saskarē ar sabiedrību. Tas uzlabotu arodveselību, bet arī stiprinātu iespēju samazināt vīrusa izplatību un tādējādi arī mirstību starp iedzīvotājiem kopumā. Tomēr, tiklīdz ir pieejama efektīva ārstēšana vai vakcīna, riska grupu klasifikācijai ir jāmainās. Šodienas lēmums nekavē dalībvalstis īstenot stingrākus pasākumus. Tādēļ ETUC aicina dalībvalstis klasificēt Covid-19 vīrusu augstākajā riska grupā.”

Piezīmes:

Šajā direktīvā ir četras riska grupas, no kurām ceturtā ir visaugstākā riska kategorija.

Komisija norādīja, ka Covid-19 neatbilst šādai definīcijai attiecībā uz ceturto grupu:

4. grupā ietilpst tādi aģenti, kas izraisa smagu cilvēka saslimšanu. To izplatīšanās sabiedrībā ir ļoti iespējama, un parasti nav pieejami efektīvi profilakses vai ārstniecības līdzekļi pret tiem.

Tā vietā Komisija iekļāva šo slimību trešajā grupā, kurai ir vājāka definīcija:

3. grupā ietilpst tādi aģenti, kas spēj izraisīt cilvēka saslimšanu un var izplatīties sabiedrībā, bet parasti ir pieejami efektīvi profilakses vai ārstniecības līdzekļi pret tiem.

Direktīva 2000/54/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisko aģentu iedarbību darbā  atrodama šeit.