LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) Sieviešu dienā aicina balsot par dzimumu līdztiesību Eiropas vēlēšanās

Eiropas vēlēšanas, kas notiks maijā, ir vissvarīgākais notikums vairāku desmitu gadu laikā un sieviešu balsis un viņu piedalīšanās būs izšķiroša cīņā pret anti-Eiropeiskām un galēji labējām partijām.

8.martā – Starptautiskajā Sieviešu dienā – Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicina sievietes piedalīties Eiropas vēlēšanās, balsot par kandidātēm sievietēm, kuras atbalsta dzimumu līdztiesību un arodbiedrību prasības veidot taisnīgāku Eiropu visiem darba ņēmējiem.

“Arodbiedrību kustība iestājas par sieviešu tiesībām un sieviešu līdzdalību mūsu demokrātijā – kā balsotājām un kā kandidātēm”, uzsver ETUC konfederālā sekretāre Montserata Mira. “Sievietes var panākt pārmaiņas un apturēt galēji labējos spēkus, kā arī iestāties par demokrātiju Eiropā. Kauti gan sievietes mazāk piedalās vēlēšanās nekā vīrieši, viņas arī mazāk balso par populistiem un galēji labējām partijām.”

“Mēs aicinām sievietes piedalīties Eiropas vēlēšanās maijā un atbalstīt kandidātes sievietes, kuras un kuru partijas atbalsta taisnīgāku Eiropu darbiniekiem, tajā skaitā sieviešu un vīriešu līdztiesību.”

“Dzimumu līdztiesība pirmkārt ir sociālā taisnīguma un sociālā progresa jautājums. Tas ir pilnīgs pretstats tam, ko vēlas galēji labējās un galēji konservatīvās nacionālistu partijas, kuras vēlas ignorēt migrantu naidu, konstruktīvu sadarbību Eiropā un sieviešu un vīriešu līdztiesību.”

ETUC ir publicējis vēlēšanu programmu “Taisnīgāku Eiropu darbiniekiem”, kurā ir vairāki aicinājumi Eiropas Savienībai attiecībā uz dzimumu līdztiesību:

  • Nodrošināt vienādu darba samaksu par to pašu vai vienādas vērtības darbu sievietēm un vīriešiem visās ES valstīs;
  • Pilnībā īstenot Eiropas Sociālo tiesību pīlāru, ko ES pieņēma 2017.gadā, ieskaitot tiesības uz dzimumu līdztiesību;
  • Aicināt Eiropas Savienību rīkoties, lai aizstāvētu sieviešu tiesības.

Jau ilgu laiku ETUC izdara spiedienu uz ES pieņemt stingru politisku stratēģiju dzimumu līdztiesības sasniegšanai un novērst uzmākšanos un vardarbību pret sievietēm, un turpinās cīnīties par sieviešu tiesībām.

Brisele, 7.martā