LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) apkopojums par COVID-19: valstu pasākumi mājsaimniecību atbalstam, paredzot dažādus (nodokļu) atvieglojumus

Austrija

Pašreizējā Covid-19 slimības uzliesmojuma kontekstā jāizvairās no elektroenerģijas jaudas samazināšanas neapmaksāto rēķinu dēļ.

Beļģija

Flandrijas valdība vienu mēnesi maksā rēķinus (gāze/ūdens/elektrība) par pagaidu bezdarba skartiem darba ņēmējiem.

Ienākuma nodokļu samaksas termiņš ir pagarināts par diviem mēnešiem.

Flandrijas valdība arī mudina vietējās pašvaldības pārskatīt visus vietējos nodokļus un apsvērt, kā tos uz laiku atcelt, lai mazinātu iedzīvotāju finansiālo slogu.

Flandrijas valdība jau ir piešķīrusi līdzekļus ģimenēm, kas jau vismaz četrus gadus atrodas sociālā mājokļa gaidīšanas sarakstā. Aptuveni 27 000 ģimeņu jau saņem šādu piemaksu, bet saskaņā ar “SteunpuntWonen” datiem aptuveni 250, 000 mājsaimniecību atbilst nosacījumiem sociālo mājokļu izīrēšanai privātajā īres tirgū. Īrnieki un namīpašnieki tagad  aicina piemērot šo pabalstu vismaz uz laiku 220 000 citām iesaistītajām ģimenēm.

Bulgārija

Valdība mainīja un atlika sociālās apdrošināšanas maksājumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu finanšu gada slēgšanas termiņus, iesniedzot un maksājot privātpersonu gada nodokļus, atbilstoši ārkārtas stāvokļa ilgumam. Atlikti uzņēmumu un privātpersonu gada peļņas nodokļa samaksas termiņi atbilstoši uzņēmumu finansiālajam statusam.

Čehija

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa termiņi pagarināti 3 mēnešus fiziskām personām (jaunais datums ir 1.jūlijs). Bankas piedāvā  iespēju atlikt aizdevumu atmaksu cilvēkiem un mazajiem uzņēmumiem, kurus skāris COVID-19.

Dānija

Valdība un visas politiskās partijas vienojās, ka daži vidusskolas un augstākās izglītības studenti zaudēs darbu un līdz ar to zaudēs daļu no ienākumiem saistībā ar COVID-19. Šīs personas papildus esošajām stipendiju un aizdevumu iespējām varēs ņemt papildu studentu aizdevumus līdz DKK 6,388 mēnesī. Tas nozīmē, ka ik mēnesi var saņemt papildu 2 mēnešu aizdevumus. Šīs tiesības stājas spēkā 2020. gada martā un aprīlī. Tas būs ilgstoši, ja situācija to prasīs.

Somija

Aprīļa vidū valdība lēma par ģimenes ieguldījumu 723 eiro apmērā vecākiem, kas nevar strādāt, jo krīzes laikā viņiem ir jābūt mājās ar saviem bērniem

Vācija

Nodokļu priekšapmaksu var atvieglot, tiklīdz kļūst skaidrs, ka nodokļu maksātāju ienākumi būs zemāki kārtējā gadā, nodokļu priekšapmaksa tiek samazināta ātri un vienkārši. Izpildes pasākumi (piemēram, kontu arests) vai kavēti maksājumi tiek atcelti līdz 2020. gada 31. decembrim, ja vien COVID-19 sekas tieši ietekmē maksājamā nodokļa parādniekus.

Grieķija

Darba ņēmēji, kas strādā uzņēmumos, kuri uz laiku pārtraukuši darbību pēc valsts pieprasījuma un kuru darba līgumi ir apturēti, var maksāt par 40% samazinātu īri par 2020. gada martu un aprīli. Pamatnosacījums ir tas, ka īres maksas samazināšanai būtu jāattiecas tikai uz viņu pirmo dzīvesvietu.

Itālija

Ir izveidots “aizdevumu solidaritātes fonds”, lai nodrošinātu līdzekļus to maksājumu apturēšanai, kas pienākas par pirmās mājas iegādi pilsoņiem, kuri vēlāk zaudēja darbu. Jaunie noteikumi paredz, ka šis fonds ir pieejams arī pašnodarbinātām personām un profesionāļiem, kuri paziņo, ka trīs mēnešos pēc 2020. gada 21. februāra ir zaudējuši vairāk nekā 33% no apgrozījuma salīdzinājumā ar 2019. gada pēdējiem trim mēnešiem.

Polija

Aprīļa beigās Polijas valdība ierosināja pagarināt nomas līgumu ilgumu saskaņā ar pašreizējiem nosacījumiem (attiecībā uz dzīvojamām telpām, kā arī telpām, kas paredzētas citiem mērķiem) līdz 2020. gada 30. jūnijam, pamatojoties uz īrnieka nodomu deklarāciju.

Rumānija

Personām, kas atrodas izolācijā/karantīnā, tiek nodrošināta komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksa un to ikmēneša aizdevumu maksājumu bankām apturēšana uz 3 mēnešiem. Tāpat pašvaldību  budžeti tiek papildināti ar dotācijām no valsts budžeta, lai nodrošinātu minimālo pārtikas grozu tiem, kuri atrodas izolācijā mājās.

Spānija

Paredzēta pirmā mājokļa hipotekāro maksājumu pārtraukšana darba ņēmējiem, kas zaudē darbu vai ko ietekmē īslaicīgs nodarbinātības samazinājums, un pašnodarbinātām personām, kas cieš no intensīva ienākumu krituma. Turklāt mazaizsargātām mājsaimniecībām tiks garantēta komunālo pakalpojumu (ūdens, elektrības un gāzes) piegāde. Līdz septembrim pagarināts arī sociālo talonu derīguma termiņš energoapgādes nodrošināšanai.