LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāra apsveikums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 30. gadadienā

Cienījamie kolēģi, mīļie draugi,

Sirsnīgs sveiciens jūsu 30. gadadienā, žēl, ka mēs nevaram kopā nosvinēt šo nozīmīgo brīdi vēsturē pašreizējo ierobežojumu dēļ, lai gan jūsu drošībai un labsajūtai šajā laikā ir sevišķi liela nozīme.

Jums ir daudz, ar ko lepoties. Jūs esat tik daudz sasnieguši. Tie ir bijuši 30 gadi, kas Latvijā ir pārveidojuši arodbiedrību kustību. Katra no jums padarīja šo pārvērtību iespējamu. Šodien Latvijas iedzīvotāji vairāk uzticas arodbiedrībām nekā valdībai. Jūsu centieni izveidot neatkarīgu un demokrātisku arodbiedrību kustību nes augļus.

Šie 30 gadi nav bijuši viegli. Ir viena lieta, kas bija nemainīga katru dienu šo 30 gadu laikā: jūsu centieni aizsargāt Latvijas darba ņēmējus. Jūs to neatlaidīgi esat paveikuši pēdējās desmitgades ekonomikas krīzes laikā, neskatoties uz smagajām SVF/ES taupības grūtībām. Šī pašreizējā krīze nav izņēmums.

Covid-19 ir smagi ietekmējis visu Eiropu, bet tas skar galvenokārt neaizsargātos iedzīvotājus. Mūsu pienākums ir turpināt centienus aizsargāt darba ņēmējus. Eiropas līmenī mēs darām visu iespējamo, lai cīnītos par darba ņēmēju tiesībām un pienācīgiem dzīves apstākļiem. Esmu pārliecināts, ka jūs visi Latvijā to neatlaidīgi darāt.

Sociālais dialogs ir būtisks, lai nodrošinātu darba ņēmēju tiesības, un šajā jomā jūs esat daudz sasnieguši. Jūsu atklātais un konstruktīvais dialogs ar darba devējiem un ar jūsu valdību, izrādot stingru arodbiedrību pieeju, turpinās nest rezultātus. Jūs esat ielikuši pamatu nozaru līgumiem, lai tie kļūtu par realitāti Latvijā.

Tas nav viegls laiks, mēs visi izjūtam spiedienu attiecībā uz algām un darba apstākļiem. Tomēr šie laiki piedāvā arī iespēju pārmaiņām, uzlabot situāciju, un tieši tas mums ir jāizmanto. ETUC dara visu iespējamo, lai mainītu to ceļu, ko Eiropa bija gājusi pēdējos gados, sākot no taupības un beidzot ar sociālāku Eiropu. Jūs cenšaties panākt tādas pašas pārmaiņas Latvijā. Kopā mēs esam stiprāki.

Turpiniet darbu, ko darāt, un vēlreiz apsveicam jūsu  30. jubilejā.

Vislabākie novēlējumi,

Luka Visentini, ETUCģenerālsekretārs

Briselē, 2020. gada 28. maijā