LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretārs Luka Visentini nosūtījis vēstuli Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Dāvidam Sasoli un politisko grupu līderiem par ES Atveseļošanas plānu

Eiropas Arodbiedrību konfederācija atzinīgi vērtē Padomes pieņemto ES atveseļošanas plānu 750 miljardu eiro apmērā, kas, mūsuprāt, ir īpaši laba ziņa 60 miljoniem cilvēku ES, kuri ir atkarīgi no ekonomikas atveseļošanas fonda līdzekļiem viņu darbavietām.

Tā ir ļoti apsveicama pārmaiņa no postošās taupības izraisītas reakcijas uz pēdējo krīzi, no kuras Eiropa vēl nebija pilnībā atguvusies COVID-19 krīzes laikā.

Tomēr daži Padomes panāktās vienošanās aspekti ir negatīvi vai arī tie ir jāprecizē.

Mēs mudinām Jūs un visus Eiropas Parlamenta deputātus atbalstīt atveseļošanas plānu, lai nodrošinātu, ka Eiropa ilgtermiņā ir novirzījusies no kaitējošas taupības politikas, un izdarīt spiedienu uz visām iesaistītajām pusēm, lai plāna savlaicīga īstenošana būtu visaugstākā prioritāte.

Parlamentam ir svarīga loma, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievērotas galvenās ES vērtības un principi un ka iepriekš minētie kritiskie elementi tiek koriģēti. Konkrēti tas nozīmē:

  • nodrošināt, ka tiesiskums tiek ievērots visās ES dalībvalstīs un ka tām, kas to neievēro, nav pieejams ES finansiālais atbalsts;
  • atcelt samazinājumus Taisnīgas pārkārtošanās fondā, jo klimata politika ir neatliekama un ir jārada darba vietas, nevis tās jāiznīcina, jo īpaši reģionos, kas lielā mērā atkarīgi no fosilā kurināmā un augstajām emisijām;
  • atcelt ar veselību saistītos finansējuma samazinājumus: ja korona vīruss mums kaut ko ir iemācījis, tad to, ka noteikti ir jāiegulda veselības aprūpē un veselības aprūpes darbiniekos;
  • atcelt maksātspējas atbalsta finansējuma samazinājumus, kas ir būtiski, lai risinātu pārstrukturēšanas procesus, ko kompānijas uzsākušas kopš COVID uzliesmojuma;
  • pārvaldības/ārkārtas bremzēšanas mehānismu precizēšana, lai izvairītos no tā, ka Padomē tiek aizturēti valstu sanācijas plāni kā līdzeklis maksājumu atlikšanai, un, galvenais, lai izvairītos no turpmākas kaitējošu fiskālo nosacījumu un taupības pasākumu ieviešanas, kas tikai vēl vairāk un sāpīgāk paildzināja pēdējo krīzi;
  • uzlabot ES pašu resursus, palīdzēt dalībvalstīm atmaksāt aizdevumus;
  • saglabāt sociālos ieguldījumus Daudzgadu finanšu ietvarā un pastiprināt ESF +;
  • partnerības principa stiprināšana gan Daudzgadu finanšu ietvarā, gan atveseļošanas plānā.

ETUC pateicas par Jūsu uzmanību un par visām darbībām, ko jūs varat veikt, lai īstenotu ES Atveseļošanas plānu, kas novērš pēdējās krīzes kļūdas un sāpes, atbalsta ieguldījumus kvalitatīvu darba vietu radīšanā un veselības aprūpē, veicina ārkārtīgi steidzamu rīcību klimata jomā, kas ir sociāli taisnīga un aptver visus darba ņēmējus, un veicina Eiropas sociālā modeļa, sociālās aizsardzības sistēmu, sociālā dialoga un darba vietu demokrātijas atjaunošanu.