LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Izpildkomiteja atbalsta nozares līmeņa koplīgumu pārrunas un nozares sociālo partneru autonomiju Latvijā!

ETUC Izpildkomitejas lēmums, pieņemts 19.12.2018., Briselē.

Publicēts ETUC mājaslapā: https://www.etuc.org/en/document/support-collective-bargaining-latvia

Latvija ir viena no ES dalībvalstīm, kurā koplīgumu pārklājums ir mazāks par 35% un attiecībā uz kuru ETUC 2018.gada pavasarī ir izsludinājusi nebijušu “ārkārtas brīdinājumu,” uzsverot draudus cienīgam atalgojumam un cienīgiem darba apstākļiem Latvijas darba ņēmējiem.

Lai nostiprinātu nozares koplīgumu pārrunu autonomiju, Latvijas sociālie partneri – arodbiedrības, darba devēji un valdība – vienojās par grozījumu Darba likumā, kas paredz vairāk “telpas” nozaru koplīgumu pārrunām attiecībā uz vienu nodarbinātības jautājumu – piemaksu par virsstundu darbu, kas likuma pašreizējā redakcijā ir ne mazāks par 100%. Sociālie partneri vienojās, ka ar nozares koplīgumu būtu iespējams atkāpties no likumā noteiktās piemaksas par virsstundu darbu 100% apmērā, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi, proti, nozares koplīgums ir:

  • vispārsaistošs (erga omnes) nozarē;
  • to ir parakstījusi arodbiedrība, kas ietilpst lielākajā arodbiedrību konfederācijā valstī;
  • tas paredz būtisku minimālās algas paaugstināšanu nozarē un
  • nozares koplīgumā noteiktā piemaksa par virsstundu darbu nav mazāka par 50%.

Līdz ar to sociālo partneru virzītais Darba likuma grozījums paredz radīt vairāk “telpas” sarunām ļoti detalizētajā Latvijas darba tiesību sistēmā, vienlaikus aizsargājot darba ņēmēju intereses, proti, tas pieļauj atkāpi tikai apmaiņā pret būtisku atalgojuma paaugstināšanu darbiniekiem un paredz „sarkanās līnijas”.

Eiropas sociālie partneri būvniecības nozarē (EFBWW un FIEC) 2018. gada 3. decembrī nosūtīja vēstuli Latvijas Saeimai, pieprasot to atbalstīt minēto Darba likuma grozījumu. 

ETUC Izpildkomiteja atbalsta Latvijas arodbiedrības un aicina Latvijas likumdevēju pieņemt nepieciešamo Darba likuma grozījumu, kas praksē iedzīvinātu nozares koplīgumu slēgšanu!