LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) kongresā

No otrdienas, 2023. gada 23.maija, līdz piektdienai, 26. maijam, Berlīnē, Vācijā, norisinājās Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 15. kongress. No LBAS puses kongresā piedalījās LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un LBAS izglītības un nodarbinātības eksperte Linda Romele.

Kongresā piedalījās aptuveni 600 nacionālo arodbiedrību delegāti, tostarp aptuveni 93 nacionālo arodbiedrību organizāciju ģenerālsekretāri un/vai prezidenti no 41 Eiropas valsts, 10 Eiropas nozaru arodbiedrību federācijas un īpašie viesi no Eiropas un ārpus tās.

Eiropas arodbiedrību vadītāji četras dienas apsprieda arodbiedrību vajadzības un prioritātes, lai nodrošinātu godīgu sociālo darījumu darbiniekiem. Viņi apmainījās ar viedokļiem par arodbiedrību atjaunošanu, par darba nākotni, par jaunu ekonomikas modeli cilvēkiem un planētai, par Eiropas nākotni un par spēcīgāku ETUC.

Kongresā tika atzīmēta arī Eiropas Arodbiedrību konfederācijas 50 gadu jubileja: 50 gadi cīnoties par strādājošajiem.

Kongress ievēlēja jauno ETUC vadības komandu. Jaunā ETUC līderu komanda ir dzimumu līdzsvarota un jaunākā organizācijas vēsturē.

Īrijas arodbiedrību pārstāve Esther Lynch, kura pirmo reizi iesaistījās strādnieku kustībā 80. gados strādājot mikroshēmu rūpnīcā, nākamos četrus gadus vadīs komandu kā ģenerālsekretāre.

Par ģenerālsekretāra vietniekiem tika ievēlēta darba tiesību juriste Isabelle Schömann  un Zviedrijas arodbiedrību pārstāvis Claes-Mikael Stahl, kurš savu darba mūžu sāka kā apkopējs rūpnīcā.

35 gadus vecais Slovēnijas arodbiedrību pārstāvis Tea Jarc un 36 gadus vecais Beļģijas arodbiedrību pārstāvis Ludovičs Voets tika ievēlēti par konfederālajiem sekretāriem līdzās itālim Giulio Romani, kurš ir pieredzējis sarunu vedējs banku sektora darbinieku interesēs. Jaunā komanda ir atbildīga par rīcības plāna un manifesta ieviešanu praksē, par ko Berlīnē vienojās četru dienu debatēs starp 1000 arodbiedrību locekļiem, kas pārstāv vairāk nekā 45 miljonus darbinieku.

Mandāta prioritātes, kas ilgs līdz nākamajam kongresam 2027. gadā, ir šādas:

 • publisko iepirkumu finansējuma aizliegums uzņēmumiem, kas atsakās atzīt arodbiedrības vai slēgt kolektīvas sarunas;
 • mākslīgā intelekta regulējums darba vietā, pamatojoties uz principu “cilvēks kontrolē”;
 • novērst atgriešanos pie taupības un jauniem ES ekonomikas noteikumiem, kas pirmajā vietā izvirza cilvēkus un planētu;
 • vienlīdzīgas darba samaksas direktīvas pilnīga un ātra īstenošana;
 • nodrošināt, ka pārejā uz zaļo un digitālo ekonomiku neviens darba ņēmējs netiek atstāts novārtā;
 • arodbiedrību biedru skaita palielināšana kā balsts pret galēji labējo spēku pieaugumu.

Atbildības sfēras ir sadalītas šādi:

 • Isabelle Schömann, darba tiesības, juridiskie jautājumi;
 • Claes-Mikael Stahl, sociālā dialoga stiprināšana;
 • Tea Jarc, koplīgumu pārrunas par kvalitatīvu darbu un augšupejošu konverģenci;
 • Giulio Romani,  drošas darbavietas (darba aizsardzība), dzimumu līdztiesība;
 • Ludovičs Voets, ekonomikas pārvalde, Eiropas semestris.

Tāpat Kongress apstiprināja 2019.–2023. gada darbības pārskatu, grozīja ETUC konstitūciju un pieņēma galvenos dokumentus, tostarp Berlīnes manifestu un ETUC rīcības programmu 2023.–2027. gadam.

Dokumenti pieejami šeit: https://www.etuc.org/en/congress.

Svarīgs Kongresa notikums ir ETUC konstitūcijas (statūtu) grozījumu apstiprināšana. Viens no grozījumiem paredz, ka katrai ETUC delegācijai, kuras sastāvā ir vismaz divi delegāti, jānodrošina, ka delegācijā ir vismaz viens jaunietis vecumā līdz 35 gadiem. Latvijas delegāciju tas neskar, jo LBAS ir divi delegāti, taču LBAS atbalstīja šos svarīgos statūtu grozījumus.