LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) paziņojums Eiropas dienā, 9. maijā

Ar atgriešanos “normālā” dzīvē nepietiek! Eiropas Savienībai ir jāinvestē pilnīgā atveseļošanas plānā: darbavietas visiem, vienlīdzīgs atalgojums, veselība un izglītība, sociālie un aprūpes pakalpojumi, sociālā aizsardzība, klimata politika un aprites ekonomika!

Eiropas dienā Eiropas Savienībai ir jāsumina Roberta Šūmana idejas: viņa mērķis un redzējums bija atjaunot Eiropu pēc Otrā pasaules kara un nodrošināt ilgstošu mieru. Šodienas politiķiem ir bijusi drosme pieņemt stingrus lēmumus attiecībā uz dīkstāvi, lai gan dažos gadījumos šķiet, ka tie ir bijuši novēloti. Tagad ir jāsniedz cilvēkiem solītais atbalsts, lai noturētu darba ņēmējus darbā ar cienīgiem ienākumiem, un ātri jāplāno un jāvienojas par lielāko atveseļošanas plānu kopš Otrā pasaules kara.

Atveseļošanas plānam ir jānodrošina taisnīgums visiem darba ņēmējiem. Tam jānodrošina, ka daudznacionālie uzņēmumi un bagātie indivīdi maksā savu taisnīgo nodokļu daļu, lai finansētu sabiedriskos pakalpojumus un sabiedrisko pakalpojumu darbiniekus. Tam jāpalīdz īstenot ANO Parīzes nolīgumu un klimata pasākumus, ko pasaules valstis ir apņēmušās veikt, un attīrīt gaisu, ko mēs elpojam.

Tam ir jāmobilizē jauni valsts līdzekļi, lai atjaunotu mūsu rūpniecību un saimniecisko darbību sociāli ilgtspējīgā veidā, kā arī lai uzlabotu mūsu labklājības sistēmu un sociālo modeli. Beidzot ir jāveido reāla ekonomiskā un fiskālā spēja, lai ES varētu veikt ieguldījumus nākotnē.

Daudzu strādājošo cilvēku algas joprojām nav atguvušās no pēdējās krīzes. Iemesls tam ir ne tikai krīze, bet valdību pieņemtie katastrofālie taupības pasākumi, lai darba ņēmējiem liktu maksāt par banku glābšanu. Strādājošie cilvēki nevar atļauties taupības un algu ierobežošanas atkārtošanos. Gluži pretēji, ievērojams atalgojuma pieaugums visiem Eiropas darba ņēmējiem ir vienīgais veids, kā palielināt iekšējo pieprasījumu un panākt ekonomikas atveseļošanos.