LBAS logo

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba ņēmēju grupas aktualitāte

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba ņēmēju grupas sanāksmē Portugāles Darba, solidaritātes un sociālā nodrošinājuma jautājumu ministre uzsvēra, ka Portugāles prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (tā sāksies no 2021.gada 1.janvāra) viena no prioritātēm būs sociālais dialogs un darba ņēmēju iesaistes arodbiedrības veicināšana.

Kā atzina sanāksmes dalībnieki sociālais dialogs veicina ekonomisko izaugsmi un ātrāku atveseļošanos krīzes situācijā. Nākamās prezidentūras prioritāte būs arī Eiropas Komisijas priekšlikums direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā, lai novērstu nabadzību Eiropā un it sevišķi t.s. nabadzību tiem, kuri strādā. Nav pieļaujams, ka, atrodoties darba tiesiskajās attiecībās un strādājot, darba ņēmējs joprojām ir pakļauts nabadzībai.