LBAS logo

Eiropas Parlamentā pieņemta Direktīva par adekvātu minimālo algu

14. septembrī Eiropa spēra svarīgu soli ceļā uz nabadzības atalgojuma izbeigšanu, jo Eiropas Parlamentā galīgajā balsojumā tika pieņemta direktīva par adekvātu minimālo algu – ar pārliecinošu balsu vairākumu, 505 deputātiem par, 92 pret un 44 atturoties.

Tas ir svarīgs lēmums cīņā pret dzīves dārdzības krīzi. Balsojums notika pēc tam, kad ETUC pētījumi atklāja, ka Eiropas viszemāk apmaksātie darbinieki piedzīvo straujāko pirktspējas samazināšanos šajā gadsimtā, un likumā noteiktās minimālās algas reālā izteiksmē ir samazinājušās līdz pat 19%.

Direktīva nozīmē, ka:

Dalībvalstīm būs jāpārbauda likumā noteiktās minimālās algas atbilstība, ņemot vērā pirktspēju un dzīves dārdzību;

Dalībvalstīm būs jāveicina darba koplīgumu slēgšana un jācīnās pret arodbiedrību izjaukšanu, un valstīm, kurās darba koplīgumi aptver mazāk nekā 80 %, būs jāizstrādā rīcības plāns, lai atbalstītu koplīgumu slēgšanu;

Arodbiedrību iesaistes stiprināšana likumā noteiktās minimālās algas noteikšanā un aktualizēšanā;

Prasība uzņēmumiem, kas saņem publiskā iepirkuma līgumus, ievērot tiesības organizēties un slēgt koplīgumus saskaņā ar SDO 87. un 98. konvenciju.

Divus gadus ilgā procesa pēdējais solis būs apstiprinājums Eiropas Savienības Eiropadomē šomēnes nākamajās nedēļās.

Reaģējot uz balsojumu, ETUC ģenerālsekretāra vietniece Estere Linča sacīja:

“Dalībvalstīm nopietni jācenšas panākt algu pieaugumu, tām nevajadzētu gaidīt divus gadus pirms direktīvas ieviešanas. Tām vajadzētu rīkoties tagad, lai palielinātu likumā noteikto minimālo algu un veicinātu darba koplīguma slēgšanu.

Algas nekad nedrīkst likt darbiniekiem un viņu ģimenēm dzīvot nabadzībā, taču tā ir bijusi realitāte visā Eiropā pārāk ilgi.

Šī direktīva ir savlaicīgs stimuls miljoniem cilvēku, kuri cīnās par māju apsildīšanu un ģimenes pabarošanu. Ne tikai nodrošinot adekvātu minimālo algu, bet arī stiprinot darba koplīguma slēgšanu kā labāko risinājumu patiesi godīgas algas sasniegšanai visiem.

Dzīves dārdzības krīzes mērogs un steidzamība līdz šim nav sasniegusi Eiropas institūciju veiktās darbības, kā to uzsvēra tas, ka šorīt runā par stāvokli Savienībā nebija atsauces uz algām.

Šis ir īstais brīdis šīs direktīvas pieņemšanai. Es ceru, ka šī direktīva ir tikai sākums ES darbībai, kas mums vajadzīga, lai izbeigtu šo krīzi, pamatojoties uz ETUC sešu punktu rīcības plānu.

Tagad mēs aicinām ministrus parakstīt šo direktīvu, lai strādājošie pēc iespējas ātrāk sāktu sajust ieguvumu. Direktīva īsteno Eiropas sociālo tiesību pīlāru un parāda, ka pīlārs ir vairāk nekā politisks sauklis.”