LBAS logo

Eiropas sociālie partneri mudina dalībvalstis apstiprināt vienošanos par atveseļošanas fondu un ilgtermiņa budžetu

Pirms 2020. gada 19. novembra Eiropadomes dalībnieku videokonferences Eiropas sociālie partneri (ETUC, CEEP, SMEUNITED, BUSINESSEUROPE) mudināja dalībvalstis apstiprināt vienošanos, kas panākta par Eiropas atveseļošanas fondu un daudzgadu finanšu shēmu 2021. – 2027.gadiem.

Trīspusējo sarunu rezultātā panāktā vienošanās par atveseļošanas fondu un tā dēvēto Daudzgadu finanšu shēmu (ES ilgtermiņa budžets) ir būtiska, lai palīdzētu ES ekonomikai atgūties no postījumiem, ko joprojām rada COVID krīze.

Eiropas uzņēmumiem un darba ņēmējiem steidzami nepieciešams ES finansiālais atbalsts, kas paredzēts šīs vienošanās tekstā. Šis nav politisko spēļu laiks. Ir pienācis laiks panākt, lai atrastie kompromisi darbotos visu dalībvalstu kopējam labumam.

Lai nodrošinātu tirgus ekonomikas vienmērīgu darbību, uzņēmumu un darba ņēmēju aizsardzību, ir jānodrošina, lai tiktu ievērotas tiesiskuma prasības.