LBAS logo

Eiropas Sociālo partneru seminārā par Digitalizācijas nolīguma ieviešanu

18.-19.aprīlī Vīnē LBAS piedalījās Eiropas Sociālo partneru seminārā par Digitalizācijas nolīguma ieviešanu (vairāk par nolīgumu LV valodā šeit: https://lddk.lv/wp-content/uploads/2020/12/Eiropas-socialo-partneru-noligums-par-digitalizaciju.pdf).

Semināra ietvaros bija iespēja atskatīties uz iepriekšējiem un esošajiem izaicinājumiem nolīguma ieviešanā un diskutēt par esošajām prioritātēm. LBAS ieskatā tie ietver:

  • Valsts brīvi pieejamas nodrošinātas digitālo prasmju uzlabošanas apmācības darbiniekiem;
  • Izsaukuma un dežūras laika tiesisko regulējumu attālināta darba gadījumā;
  • Darba drošības un veselības specifisko regulēju attālināta darba gadījumā;
  • Mākslīga intelekta izmantošanas un digitāli automatizēto lēmumu regulēšanu darba attiecībās.

Diemžēl pasākumā nepiedalījās LBAS partneris LDDK.

Eiropas Sociālie partneri prezentēja jaunu digitālo rīku Digitalizācijas nolīguma ieviešanai. Tas ietvers citu valstu labās prakses un sociālo parteru iniciatīvu prezentāciju par dažādiem digitalizācijas nolīguma jautājumiem, tostarp, attiecībā uz digitālām prasmēm un nodarbinātības tiesību aizsardzību; pieslēgšanās kārtību un tiesībām atslēgties; mākslīgo intelektu un cilvēkvadīta kontroles principa garantēšanu; cilvēka cieņas neaizskaramību un uzraudzību.

Digitālais rīks, kas pēc būtības ir mājas lapa, varētu būt vērtīgs instruments LBAS dalībai NTSP, lai oficiāli atsauktos uz citu valstu praksi, pamatojot LBAS iniciatīvas.