LBAS logo

Ekonomikas ministrija konsolidē pieaugušo izglītības pārvaldes institūcijas

27. jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) piedalījās Cilvēkkapitāla attīstības padomes sanāksmē padomdevēja statusā.

Kā pirmais jautājums tika skatīta Google prezentācija par mākslīgo intelektu. Google pārstāvis dalījās ar informāciju par jaunākajiem Google apmācību kursiem tādiem kā “Uz datiem balstītu lēmuma pieņemšana”, “Individuālā un biznesa kiberdrošība”, “Mākslīgā intelekta pielietošana mārketingā” utt. Google pārstāvis prezentācijā norādīja arī uz grantiem, kurus saņem Latvijas uzņēmumi digitālā tirgus izpratnes veicināšanai un attīstībai. Tā, piemēram, Riga TechGirls – vadošā kopiena Latvijā, kas veltīta iedvesmošanai un sieviešu iespējas ar tehnoloģiju palīdzību, saņēma lielu atbalstu no Google, lai uzlabotu sieviešu digitālo pratību un iesaisti digitālajā pasaulē. Google pārstāvis arī minēja, ka līdz 8.jūlijam ir pieejams granta finansējums par kiberdrošību. Atbilstoši tam būs pieejams 1 miljons dolāru izglītojošām aktivitātēm par kiberdrošību. Studenti, kas piedalās, palīdzēs arī vietējām organizācijām (labdarības organizācijām, MVU) uzlabo savu kiberdrošību, izmantojot mentoringus, prakses un citas vietas, piemēram, hakatonus. Grants ir piešķirts arī Drošs Internets, lai veicinātu bērnu prasmju apguvi par drošu vidi tiešsaistē.

Nākamais darba kārtības jautājums bija Ziņojums par Apvienotās pieaugušo izglītības koordinācijas komisijas (APIKK) izveidi, kura apvienos trīs ministriju (Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija) līdz šim esošās komitejas pieaugušo izglītības jomā (Apmācību komisija, Pieaugušo izglītības pārvaldības padome, Atbalsta programmas nozaru asociācijām). 2024.gada vasarā Ekonomikas ministrija veiks 100 intervijas ar darba devējiem, lai noskaidrotu kādu profesiju darbinieki ir nepieciešami darba devējiem. Līdz šim šo funkciju daļēji veica Latvijas Darba devēju konfederācijas pārvaldītās nozaru ekspertu padomes (NEP), taču Izglītības un zinātnes ministre ir ļoti nepamierināta ar NEP darbu, jo NEP nedod “pasūtījumu” Izglītības un zinātnes ministrijai. Tiks reorganizēta arī Valsts izglītības attīstības aģentūra. APIKK galvenais uzdevums būs noteikt, izskatīt, apstiprināt un aktualizēt mācību jomu piedāvājumu. 

Noslēdzošais darba kārtības jautājums bija Ziņojums par Vienas pieturas aģentūras augsti kvalificētu ārvalstu talantu piesaistei ideju, kura aizgūta no Lietuvas. Šāda aģentūra ir izveidota arī Igaunijā. Mērķis ir veicināt augsti kvalificētu darbinieku no ārvalstīm piesaisti, nodrošinot ārvalstniekiem visaptverošu informāciju par visiem ārvalstu talanta ceļa posmiem un sniedzot dažādus pakalpojumus vienuviet. Vienas pieturas punkts sniegtu gan konsultācijas nodokļu jomā, gan noformētu un izsniegtu uzturēšanās atļaujas/ vīzas. Lietuvā līdzīgs pieturas punkts gadā apkalpo 12 000 potenciālo darbinieku, Latvijas ambīcija būtu vidēji 1 000 potenciālo darbinieku mēnesī. Labklājības ministrs U.Augulis un Izglītības un zinātnes ministre A.Čakša atzinīgi novērtēja Ekonomikas ministrijas ideju.