LBAS logo

EP deputāti atbalsta arodbiedrību protestu par stingrāku direktīvu par darba samaksas pārredzamību

Ietekmīgi EP deputāti ir apņēmušies uzlabot Darba samaksas pārredzamības direktīvu, piedaloties arodbiedrību protestā par vienādu atalgojumu pie Eiropas Parlamenta.

Ēnu referente un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja Evelīna Regnere simboliski uzsāka ETUC solījumu “Vienlīdzīgai darba samaksai vajadzīgas arodbiedrības”, apņemoties nodrošināt arodbiedrību darbiniekiem tiesības kopīgi slēgt sarunas par vienādu atalgojumu. Līdzreferente Kira Peter-Hansen un ēnu referents Marc Angel apņēmās atbalstīt solījumu ar video palīdzību.

Tas notika ETUC organizētā protesta akcijā, uzsverot arodbiedrību nozīmīgo lomu, lai novērstu 14% sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības. Akcija ietvēra zibakcijas deju ar virtuālu dalību citās Eiropas galvaspilsētās un deju izrādi, kurā parādīta tādu būtisku darbinieku kā aprūpētāju un apkopēju cīņa par vienādu atalgojumu.

Demonstrācija notiek pirms debatēm Eiropas Parlamentā par priekšlikumu Darba samaksas pārredzamības direktīvai, kuru martā publicēja Eiropas Komisija. Priekšlikumā ir iekļauti labi principi, taču tas rada vairākus šķēršļus sievietēm darba ņēmējām vienlīdzīga atalgojuma nodrošināšanā.

Problēmas ar šo priekšlikumu ir šādas:

  • atsauces visā direktīvā uz “darba ņēmēju pārstāvjiem” nevis arodbiedrībām, kas pavērtu durvis viltus arodbiedrībām, kuras izveidojuši priekšnieki, un pat “darbinieku pārstāvjiem”, ko izvēlējušies priekšnieki;
  • algu revīzijas un rīcības plānus – tikai organizācijām, kurās strādā vairāk nekā 250 darbinieku;
  • darba devējiem ir atļauts noteikt, kuras darba vietas var salīdzināt, ja runa ir par vienādu atalgojumu par vienādas vērtības darbu;
  • ierobežojumi, kas neļauj darbiniekiem brīvi apspriest atalgojumu un kas nodrošina algas noslēpumu.

Pēc izšķirošās lomas, mudinot Komisiju ieviest direktīvu, arodbiedrībām būs arī galvenā nozīme, lai nodrošinātu vienlīdzīgu atalgojumu reglamentējošo tiesību aktu īstenošanu darbavietā, izmantojot koplīgumus.

Eirodeputātu šodien parakstītajā solījumā ir teikts: “Es apņemos izmantot savu Eiropas Parlamenta deputāta mandātu, lai nodrošinātu, ka visi darba ņēmēji var iestāties arodbiedrībā un slēgt darījumus par vienādu atalgojumu un ka darba devējiem būs jāievēro šīs pamattiesības.”

ETUC turpinās vākt EP deputātu parakstus pirms Parlamenta debatēm par direktīvu. Bez instrumentiem, kas nepieciešami vienādas darba samaksas ieviešanai darbavietā, jaunākās tendences liecina, ka sievietēm Eiropā būtu jāgaida līdz nākamajam gadsimtam, līdz dzimumu atalgojuma atšķirība mazinātos.

ETUC ģenerālsekretāra vietniece Esther Lynch sacīja:

“Covid krīze ir padarījusi sieviešu dominējošo darbavietu nepietiekamu novērtēšanu skaidrāku nekā jebkad agrāk. Aprūpētāji un apkopēji ir būtiski darbinieki, taču pārāk bieži dzīvo nabadzībā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību dēļ. ES Darba samaksas pārredzamības direktīva pašreizējā situācijā spilgtina atalgojuma nevienlīdzību, bet ar dažiem praktiskiem instrumentiem to var labot. Mēs šodien pieprasām, lai EP deputāti šim likumam piešķir dažus “zobus”. Labākais veids, kā sasniegt reālus rezultātus darba vietā, būtu dot sievietēm iespēju pievienoties savām arodbiedrībām un sarunāties ar kolektīvu par vienādu atalgojumu. Mēs priecājamies par vecāko EP deputātu atbalstu un ceram uz reāliem direktīvas uzlabojumiem Eiropas Parlamentā.”

Deputātu citāti

EP deputāte Evelyn Regner: “Ikvienam ir tiesības uz vienādu atalgojumu, un viņu var pārstāvēt arodbiedrība. Kā mēs to redzam: kur arodbiedrības ir spēcīgas, darba apstākļi un atalgojums ir lielāks un vienlīdzīgāks. Īpaši tagad, kad sievietes, no vienas puses, bija mūsu pandēmijas varones un, no otras puses, pirmās, kuras zaudēja darbu, ir svarīgi stiprināt sievietes un viņu arodbiedrības, izmantojot stingru Direktīvu par dzimumu līdztiesības principa ievērošanu.”

EP deputāts Marc Angel: “Pašreizējā Darba samaksas pārskatāmības direktīvas priekšlikuma darbības joma ir pārāk šaura, un pastāv risks, ka aptuveni 67% visu ES strādājošo tiks izslēgti no procesa. Es arī esmu noraizējies, ka pašreizējais teksts neattiecas uz dzimumu un starpnozaru diskrimināciju ar risku nenodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darba ņēmējiem. Tas ir nepieņemami. Darba samaksas pārredzamības direktīvai būtu jāattiecas uz visiem darba ņēmējiem bez izņēmuma!”