LBAS logo

EP nobalso par taisnīgu atalgojumu praktikantiem

Eiropas Parlaments ir nobalsojis par taisnīgu atalgojumu praktikantiem un mācekļiem, radot spiedienu uz Eiropas Komisiju, lai tā spertu soļus Eiropas Jaunatnes gadā. Pēc ETUC Jaunatnes komitejas kampaņas EP deputāti ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja par rezolūciju, kurā Komisija aicināta “ierosināt kopīgu tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu taisnīgu atalgojumu par stažēšanos un mācekļa praksi, lai izvairītos no ekspluatējošas prakses”. Deputātu apstiprinātajā rezolūcijā teikts: “aicina dalībvalstis atvieglot jauniešu piekļuvi apmaksātai, kvalitatīvai un iekļaujošai praksei un mācekļa praksei; aicina pastiprināt uzraudzības shēmas, nodrošinot, ka jaunieši saņem atbilstošu un kvalitatīvu pirmo darba pieredzi, iespējas uzlabot prasmes un jaunas kvalifikācijas vai akreditācijas apliecības; nosoda neapmaksātu stažēšanās praksi kā jaunu darba ņēmēju ekspluatācijas veidu un viņu tiesību pārkāpumu, un aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar Parlamentu un ievērojot subsidiaritātes principu, ierosināt kopēju tiesību aktu. sistēmu, lai nodrošinātu taisnīgu atalgojumu par stažēšanos un mācekļa praksi, lai izvairītos no ekspluatējošas prakses; nosoda nulles stundu līgumu praksi un aicina dalībvalstis sniegt atbalstu darba devējiem, kas nodrošina stažēšanās un mācekļa praksi jauniešiem ar invaliditāti.