LBAS logo

ES direktīva par algu pārredzamību: informācijas noplūde atklāj cīņu par vienādu atalgojumu

Eiropas Komisija beidzot gatavojas iesniegt savu algu pārredzamības direktīvu 4. martā – 460 dienas pēc tam, kad prezidente von der Leyen stājās amatā, apņemoties to izstrādāt “100 dienu laikā”.

Bet tagad ETUC cerības uz progresu, samazinot vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, grauj konflikts Eiropas Komisijas politikas veidošanā, –  šķiet, ka ir noplūdušas trīs direktīvas projekta versijas.

Komisijas pārstāvis nesen teica, ka “kvalitāte šajā gadījumā ir svarīgāka par ātrumu”, taču dažādās nopludinātajās versijās redzami ļoti atšķirīgi politikas risinājumi. Turklāt, lai nonāktu pie publicējamā tiesību akta projekta, tie tiek apspriesti tikai nedēļu. Ir jūtama dažu Komisijas locekļu apņēmība palēnināt virzību uz vienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem.

Trīs versiju salīdzinājums atklāj vismaz trīs galvenās pretrunas un potenciālos šķēršļus vienlīdzīgai darba samaksai:

  • Vienā versijā nav aizliegts ievērot algas noslēpumu, kas ļoti apgrūtinātu sasniegt vienādu atalgojumu sievietēm un vīriešiem, kuri strādā vienu un to pašu darbu;
  • Viena versija dod darba devējiem iespēju noteikt, kuras darba vietas var salīdzināt ar citām, nosakot vienādu atalgojumu vai nu par to pašu darbu, vai ar vienādas vērtības darbu;
  • Neviena versija nedod tiesības arodbiedrībām veikt sarunas un vienoties par vienādu atalgojumu, bet gan atsaucas uz “darbinieku pārstāvjiem”, kas varētu ietvert viltus arodbiedrības, kuras izveidojuši priekšnieki. Tas varētu ievērojami apgrūtināt panākt reālas izmaiņas direktīvā.

ETUC ģenerālsekretāra vietniece Estere Linča sacīja: „Sievietes gaida darbu pie atalgojuma pārredzamības, pandēmijas laiks ir parādījis, ka darbs, ko galvenokārt veic sievietes, ir nepietiekami novērtēts un apmaksāts, jo īpaši tas, kurš ir atzīts par būtisku. Tieši tad, kad mēs domājam, ka Komisija gatavojas to darīt, mēs redzam visvarenu politikas veidošanas cīņu pret sieviešu tiesībām.”

“Tas ir satraucoši, un mums nav ne mazākās nojausmas, vai direktīva paātrinās sāpīgi lēnu virzību uz darba samaksas līdztiesību starp dzimumiem, vai arī tie būs daži soļi uz priekšu un līdzīgs skaits atpakaļ.”

“Mēs mudinām komisāru Dalli nākt klajā ar direktīvu, kas palīdz arodbiedrībām kaulēties par vienādu atalgojumu vīriešiem un sievietēm, kas strādā vienu un to pašu darbu, un mazināt darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm.”

Piezīmes:

Par ETUC viedokli saistībā ar darba samaksas pārredzamības direktīvu skatiet https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-publish-own-equal-pay-directive-protest-commission-delay

Aizkavēšanās laika skalu skatiet https://www.etuc.org/en/pressrelease/commission-goes-year-without-delivering-100-days-pay-transparency-promise

Par neseno ETUC rīcību saistībā ar solītajiem saistošajiem noteikumiem skatiet https://twitter.com/etuc_ces/status/1348910080876552192