LBAS logo

ES Dzimumu līdztiesības stratēģijas īstenošana apdraudēta

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) pauž bažas par to, ka ES Komisijas Darba programmā paredzētā ES Direktīva par samaksas pārredzamību (EU Pay Transparency Directive), šķiet, tiek iesaldēta un atlikta uz nenoteiktu laiku, par iemeslu minot, ka jebkas šajā direktīvas sakarā acīmredzami nozīmē lielāku administratīvo slogu kompānijām.

ETUC Ģenerālsekretāra vietniece Estere Linča (Esther Lynch) savā vēstulē EK par līdztiesību atbildīgai komisārei Helēnai Dalli (Helena Dalli) uzsver, ka šāda pieeja būtu kļūda ar tālejošām sekām.

Rīcība, lai nodrošinātu vienlīdzīgu atalgojumu, nevar tikt apšaubīta. Vienlīdzīga samaksa ir ES līguma prasība. Pastāv spēcīga saikne starp nepieciešamību izveidot jaunu normu pēc Covid-19 un vienlīdzīgas un taisnīgas samaksas garantēšanu. Visās ES nozīmīgākajās nozarēs, kurās pārsvarā strādā sievietes, viņu darbs netiek taisnīgi apmaksāts un pietiekami novērtēts.

Covid-19 parāda, kā darba tirgū netaisnīgi noteiktās darba algas, piemēram, apkopēju, mazumtirdzniecības, transporta, aprūpes un veselības aprūpes darbinieku, ir novirzījušās no reālās vērtības, ko šie darbinieki sniedz sabiedrībai un ekonomikai. Jau ilgu laiku zemu atalgotie darba ņēmēji nevar nodrošināt pastāvīgu ienākumu pieaugumu un saņemt taisnīgu algu ar atbilstošiem pabalstiem.

Darba samaksas pārredzamības starp dzimumiem direktīva ir jāvirza, turklāt tā ir jāveido, lai novērstu nevienlīdzības un nepietiekamas darba novērtēšanas pamatcēloņus. To var panākt, iekļaujot noteikumus, kas palīdz darba ņēmējiem un viņu arodbiedrībām pārvērtēt darba samaksu un nodrošināt tādu pieaugumu, kas atspoguļo darba patieso vērtību organizācijām un sabiedrībai. Tai ir jādod iespēja arodbiedrībām iesaistīties sarunās, lai izveidotu jaunu normu, kurā darbs, ko veic sievietes, tiek pienācīgi novērtēts un apmaksāts.

Šī krīze iezīmēs jaunu sākumu. Mums jādomā par tiem darbiniekiem, kas strādā priekšplānā, pakalpojumos, aprūpē, uzkopšanā, mēs nevaram pieļaut, ka atkārtojas tas, kas notika pēc 2008. gada krīzes, kad uzņēmumi atsāka darbu, bet par to maksāja darba ņēmēji un dzimumu līdztiesība.

ETUC un tās dalīborganizācijas no 14 dalībvalstīm un 6 Eiropas nozaru arodbiedrību federācijas ir uzrunājušas Eiropas komisārus, lai protestētu pret ierosināto nodevību pret sievietēm.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics