LBAS logo

ETUC aktuālā informācija saistībā ar Covid-19

Kā zināms, ETUC ir uzņēmusies vairākas iniciatīvas ES līmenī, lai atbalstītu sociālo dialogu kā krīzes pārvarēšanas veidu.

ETUC arī vāc (un dalās) ar informāciju par situāciju, iniciatīvām un notikumiem dažādās dalībvalstīs attiecībā uz darba ņēmēju tiesībām un apstākļiem, ņemot vērā Covid-19 krīzi, un par arodbiedrību iniciatīvām un sociālo dialogu valsts līmenī, lai aizsargātu darba ņēmējus.

Informācija par veiktajām iniciatīvām ir atrodama šeit: https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes

Šajā lapā jūs varat atrast informāciju, ko sagatavojusi ETUC (ar ETUI un ETUC dalīborganizāciju atbalstu). Šeit galvenā uzmanība tiek pievērsta notikumiem, sniedzot kritisku informāciju par COVID-19 ietekmi uz darba tirgiem, darba ņēmējiem un pilsoņiem visā Eiropā. Aktuālākā informācija: Pasākumi darba vietu un ienākumu saglabāšanai – https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2021-01/20210108_overview%20of%20measures%20second%20wave.pdf