LBAS logo

ETUC attiecībā uz COVID obligācijām un valstu ieteikumu / rekomendāciju atlikšanu

ETUC aicina Eurogrupu atbalstīt “Koronas obligācijas” un Eiropas Komisiju atlikt ES ekonomikas politikas veidošanas mehānismu – Eiropas semestri.

“Ir pienācis laiks sākt ES pandēmijas obligāciju ieviešanu,” sacīja ETUC ģenerālsekretārs Luka Visentini. “Eiropa riskē ar lejupslīdi, kas būs vēl sliktāka nekā pēc 2008. – 2009.gada finanšu krīze, un tai ir jāiegulda līdzekļi darba vietu un ekonomikas aizsardzībā.”

„Komisijai būtu arī jāatliek tās ekonomikas politikas veidošanas pusgada parastais grafiks. Nav jēgas sniegt ekonomikas ieteikumus Korona vīrusa krīzes vidū, jo īpaši attiecībā uz dalībvalstu fiskālo stāvokli.

“Ieteikums par pārmērīgu valsts budžeta deficītu Rumānijā, kas sniegts marta sākumā, ir jāatceļ.”

ETUC aicina Eurogrupu piedalīties pasākumu kopumā, lai risinātu Korona vīrusa pandēmijas sociālās un ekonomiskās sekas, emitējot Eiropas parāda vērtspapīrus.

ETUC ierosina:

  • E-marķētās obligācijas būtu jāizsniedz ar procentu likmi, kas ir tuva nullei.
  • Tām būtu jāfinansē ne tikai infrastruktūra un piegādes valstu veselības sistēmām, bet arī ārkārtas pasākumi, kas saistīti ar nodarbinātību.
  • Tās būtu jāizsniedz, izmantojot ES instrumentu, nevis starpvaldību instrumentu, kas ir demokrātiskā kontrolē, un atbalstot sociālo progresu un ilgtspēju.
  • Izdevumu politiku uztic Eiropas Komisijai (izmantojot shēmas, ar kurām atbalsta bezdarbu un ienākumu kompensāciju tiem darba ņēmējiem, kuri ir atstādināti no darba, tostarp nestandarta darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām), kopā apspriežoties ar Padomi un Eiropas Parlamentu un ar sociālajiem partneriem.