LBAS logo

ETUC: Balsojiet, lai citi neizlemj jūsu vietā!

Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiek 8. jūnijā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tajās piedalītos visi strādājošie cilvēki.

Lai gan darba ņēmēji, bezdarbnieki un pensionāri visbiežāk par prioritātēm uzskata nabadzības novēršanu, sabiedrisko pakalpojumu un darbavietu pieejamību, viņi mazāk nekā citas sociālekonomiskās grupas piedalās vēlēšanās.

Nesen Eiropas Parlamenta veiktā aptauja liecina, ka cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību ir iedzīvotāju prioritāte Nr. 1. Tai seko sabiedrības veselība un atbalsts ekonomikai un jaunu darbavietu radīšanai.

Mums ir jānodrošina, lai vēlēšanās tiktu ievēlēts tāds Parlaments, kas šiem jautājumiem piešķir prioritāti.

Tomēr vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju, kuri uzskata, ka cīņai pret nabadzību jābūt ES galvenajai prioritātei, apgalvo, ka viņi, visticamāk, jūnijā neies balsot.

Viens no mītiem, kas tiek izplatīts populistu laikmetā, ir tas, ka visi politiķi ir vienādi. Realitāte ir tāda, ka darba ņēmējiem šajās vēlēšanās ir skaidra izvēle. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Parlamentā tiktu ievēlēti cilvēki, kas atbalsta taisnīgu vienošanos ar darba ņēmējiem un pasākumus, lai palielinātu atalgojumu un ienākumus un uzlabotu strādājošo ikdienas realitāti.

Daži galēji labējie politiķi var runāt daudz, taču ETUC balsojumu rezultātu analīze par Eiropas Parlamenta balsojumiem kopš 2019. gada liecina, ka kopumā galēji labējie Eiropas Parlamenta deputāti ir konsekventi balsojuši pret strādājošo cilvēku interesēm.

Tiesību akti, kurus galēji labējie centās bloķēt, ietvēra pasākumus, lai palielinātu atalgojumu, palīdzētu nabadzīgākajām ģimenēm samaksāt rēķinus par enerģiju, nepieļautu darba ņēmēju zaudējumus zaļās pārejas procesā.

Mums Eiropas Parlamentā ir vajadzīgi darba ņēmējus atbalstoši cilvēki, lai ieviestu tādu politiku kā aizliegumu piešķirt valsts naudu uzņēmumiem, kuri atsakās ļaut darba ņēmējiem kolektīvi vienoties par labākām algām, kas ir ārkārtīgi nepieciešams laikā, kad algas joprojām neatbilst cenām. Eiropai ir jāpaaugstina algas!

Pēdējo četru gadu laikā Eiropa ir zaudējusi gandrīz miljonu darbavietu ražošanas nozarē, tāpēc mums ir vajadzīga rūpniecības politika ar apjomīgiem ieguldījumiem, lai radītu un aizsargātu kvalitatīvas darbavietas.

Eiropas Savienībai ir jādara vairāk darba ņēmēju labā un jārīkojas, lai izbeigtu nestabilu darbu, garantējot likumīgas tiesības uz beztermiņa darba līgumiem un pilna laika darbu, kā arī aizliegumu veikt neapmaksātas prakses.

Un mums ir jānovērš atgriešanās pie neveiksmīgas taupības politikas, kas neļautu uzlabot sabiedrības veselības aprūpi un sabiedriskos pakalpojumus, kurus pieprasa iedzīvotāji.

Šī ir mūsu iespēja pārliecināties, ka strādājošo prioritātes ir ES prioritātes.  Tāpēc ievēlēsim vairāk politiķu, kas ir apņēmušies risināt darbaļaužu patiesās prioritātes.

Atcerēsimies, ka tiesības balsot vienkāršajiem cilvēkiem bija viena no pirmajām lielajām darba kustības uzvarām. Visā Eiropā arodbiedrības rīkoja streikus un demonstrācijas, lai izbeigtu vēlēšanu tiesības, kas balstītas uz bagātību un īpašumu, un panāktu vispārējas vēlēšanu tiesības.

Mēs cīnījāmies, lai nodrošinātu, ka citi par mums nelemj, tāpēc izmantosim savu balsi, lai apturētu pret darba ņēmējiem noskaņotos un ievēlētu kandidātus, kas atbalsta taisnīgu vienošanos darba ņēmējiem.