LBAS logo

ETUC jaunā vadība – daudzsološi līderi arodbiedrību kustībā

ETUC 14.kongresā 23.maijā Vīnē Eiropas valstu arodbiedrības atkārtoti ievēlēja Luku Visentini (Luca Visentini) ģenerālsekretāra amatā un Lorenu Bergeru (Laurent Berger) par Eiropas Arodbiedrību konfederācijas prezidentu.

Kongress pieņēma jaunu manifestu un rīcības programmu turpmākajiem gadiem (2019.-2023.) ar devīzi “Taisnīgāku Eiropu darba ņēmējiem”.

ETUC kongress Vīnē ievēlēja arī divus ģenerālsekretāra vietniekus: Esteri Linču (Esther Lynch) un Pēru Hilmersonu (Per Hilmersson), trīs konfederālos sekretārus: Līnu Karru (Liina Carr), Izabellu Šēmani (Isabelle Schömann) un Ludoviku Voetu (Ludovic Voet), kā arī četrus viceprezidentus: Hosē Mariju (Pepi) Alvaresu (José María (Pepe) Álvarez), Mirandu Ūlenu (Miranda Ulens), Benti Zorgenfreju (Bente Sorgenfrey) un Jozefu Štredulu (Josef Středula).

L.Visentini par ETUC ģenerālsekretāru pirmo reizi tika ievēlēts jau ETUC 2015.gada kongresā Parīzē. Pirms tam kopš 2011.gada viņš strādāja par ETUC konfederālo sekretāru, atnākot no Itālijas arodbiedrības UIL, kur darbojās no 1989.gada.

L.Bergers ir Francijas arodbiedrības CFDT ģenerālsekretārs kopš 2012.gada.

Kongresā pieņemtie politikas dokumenti atspoguļo sekojošas prioritātes, kuras tiks virzītas īstenošanai jaunajam Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai:

  • Reformēt ES ekonomikas politikas veidošanas procesu, budžetu un Monetāro Savienību, lai veicinātu sociālo taisnīgumu, darbam draudzīgus ieguldījumus, ilgtspējīgu izaugsmi un taisnīgu, progresīvu nodokļu sistēmu kā ES ekonomikas politikas uzdevumus;
  • Pilnībā īstenot Eiropas Sociālo tiesību pīlāra 20 principus, ko ES pieņēma 2017.gadā, tostarp dzimumu līdztiesību, vienādas iespējas, tiesības uz cienīgu algu un izglītību, apmācībām un mūžizglītību;
  • Aicināt ES uz noteiktu rīcību stiprāku koplīgumu pārrunu atbalstam – pārrunas starp darba devējiem un arodbiedrībām par darba samaksu un darba apstākļiem visās ES valstīs;
  • Īstenot sociāli taisnīgu pāreju uz zemu izmešu, digitālu, automatizētu un globālu ekonomiku ar sakārtotu ES likumdošanu, atbilstošu politiku un pietiekamiem finanšu līdzekļiem/fondiem, lai nodrošinātu, ka neviens darba ņēmējs nav atstāts bez ievērības;
  • Nodrošināt nākotnes darbu ar atbilstošu ES likumdošanu nedrošas nodarbinātības mazināšanai, darba ņēmēju tiesību noteikšanai jaunajos darba veidos, apturētot algu un sociālo dempingu un veidojot taisnīgu darbinieku mobilitāti un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darba ņēmējiem;
  • Reformēt ES likumdošanu tā, lai stiprinātu darbinieku konsultēšanās un informēšanas procedūru, kā arī darba ņēmēju pārstāvību uzņēmumu valdēs un Eiropas Uzņēmumu padomēs.

“Mūsu misija nākošajā darba periodā būs cīņa pret uzbrukumiem demokrātijai un iecietībai, teica Luka Visentini, “un došanās uz priekšu tālāk nekā to paveica Junkera Komisija, veicinot sociālo taisnīgumu, kvalitatīvas darba vietas un lielākas darba algas visā Eiropā. Mēs izdarīsim spiedienu uz ES risināt klimata pārmaiņas jaunā ātrumā un steidzamības kārtā, un darīt vairāk un aktīvāk attiecībā uz klimata pārmaiņām, digitalizāciju un automatizāciju, lai neviens darba ņēmējs netiktu apdalīts.”

Vīne, 2019.gada 24.maijā