LBAS logo

ETUC nosūta vēstuli ES institūcijām par situāciju Afganistānā

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) nosūtījusi vēstuli par Afganistānu Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Eiropadomei.

Vēstules parakstījusi Estere Linča, ETUC ģenerālsekretāra vietniece, arī ETUC Sieviešu komitejas vārdā. Tajās uzsvērta nepieciešamība Komisijai aktīvi rīkoties, lai nodrošinātu, ka visas ES dalībvalstis strādā kopā, lai no Afganistānas droši varētu izbraukt ikviens briesmās esošais. ES ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu visus arodbiedrību, cilvēktiesību un sieviešu tiesību aktīvistus, žurnālistus un tos, kas ir cīnījušies par brīvību, demokrātiju un vienlīdzību.

ETUC aicina atzīt sieviešu un meiteņu īpašos apstākļus. Patvēruma procesos visā ES ir jāgarantē afgāņu sieviešu un meiteņu drošība un labklājība.

Talibu kontrolētajos apgabalos sievietēm universitātes ir slēgtas, meitenēm tiek liegta piekļuve izglītībai, un sievietes tiek pārdotas kā seksa verdzenes.

ETUC Sieviešu komiteja vēl pauž nopietnas bažas, ka sievietēm tiks liegtas viņu tiesības uz darbu, – ETUC saņem ziņojumus par to, ka darba ņēmējām ir teikts atstāt darbu un neatgriezties.

ITUC ir paudusi bažas par arodbiedrību amatpersonu un aktīvistu drošību.

Talibi ir apsolījuši liberālu, daudzskaitlīgu un iekļaujošu valdību. Darbības līdz šim šķiet krasā pretstatā šīm saistībām.

ETUC Sieviešu komiteja vēstulēs mudina ES institūcijas nodrošināt sieviešu un meiteņu drošību, kā arī aicina institūciju pārstāvjus uz tikšanos, lai apspriestu situāciju.