LBAS logo

ETUC paziņojums par Amazon darbinieku streiku

Apstiprināts ETUC izpildkomitejā 2021. gada 22. – 23. martā

Šis ir nozīmīgs laiks industriālām attiecībām Amazon – Itālijā, Eiropā un visā pasaulē. Pirmo reizi notiek vispārējs Amazon apakšuzņēmēju ķēdes tiešo darbinieku, pagaidu darbinieku un piegādes darbinieku streiks. Strādnieki sāk organizēties arodbiedrībās un cīnīties pret nehumānu  darbu. Amazon nepieņemamā rīcība parāda tā hronisko nevēlēšanos iesaistīties dialogā ar arodbiedrībām un izveidot taisnīgu un pārredzamu darba attiecību sistēmu.

Itālijas strādnieki Amazon un piegādes ķēdē pieprasa pienācīgus darba apstākļus, tostarp Amazon piegādes ķēdē uzliktā darba apjoma un tempa kontroli; darba maiņu pārbaudi un sarunas; pareizu profesionālā statusa klasifikāciju; autovadītāju darba laika samazināšanu; pusdienu pārtraukumus; atbilstošu summu ceļa izdevumu atmaksai; sociālo klauzulu un automātisku personāla pieņemšanu darbā iepirkuma maiņas gadījumā; produktivitātes ieguvumus; Covid-19 pabalstu; kompensācijas par negadījumiem autovadītājiem; apmācības, darba aizsardzību; pāreju uz beztermiņa līgumiem pagaidu darbiniekiem un fiksētiem līgumiem.

ETUC izpildkomiteja solidarizējas ar visiem cilvēkiem, kuri šodien streiko Itālijā, un stingri atbalsta viņu prasības pēc taisnīgiem darba apstākļiem un darba ņēmēju un arodbiedrību tiesību pilnīgas ievērošanas. ETUC arī aicina Amazon nodibināt pienācīgas arodbiedrību un sociālā dialoga attiecības, ievērojot koplīgumu noteikumus, un atgādina par sociālās atbildības lomu, kāda multinacionālajiem uzņēmumiem, piemēram, Amazon, ir jābūt attiecībā uz saviem darbiniekiem un kopienām.