LBAS logo

ETUC paziņojums par Eiropas Komisijas atveseļošanas priekšlikumiem pēc COVID-19

2020.gada 27. maijā Eiropas Komisija publicēja savus priekšlikumus atveseļošanās plānam pēc COVID-19.

Šie priekšlikumi ietver daudzgadu finanšu shēmu 2021. –2027. gadam (1,100 miljardi EUR), ieguldījumu fondus Nākamās paaudzes ES izdevumu kategorijā (750 miljardi EUR, no kuriem 500 miljardi EUR dotāciju veidā) un koriģēto Komisijas Darba programmu 2020. gadam.

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) vērtējums par ierosināto paketi ir visnotaļ pozitīvs, jo lielākā daļa ETUC prasību, ko ETUC nosūtīja un apsprieda ar prezidenti Urzulu fon der Leienu pirms dažām nedēļām, ir ņemtas vērā Komisijas priekšlikumos.

Tagad būs svarīgi sākt lobēt valdības, lai Padome ātri apstiprinātu paketi, kur ir milzīgi politiskie šķēršļi.

Detalizētāka analīze un ETUC politiskie vēstījumi tiks iekļauti rezolūcijas projektā Izpildkomitejai, kas notiks pēc dažām dienām.

Rezolūcijas projektā tiks iekļauti arī daži priekšlikumi par kopīgu arodbiedrību rīcību, lai virzītu politiskās debates pareizajā virzienā un nodrošinātu arodbiedrību pienācīgu līdzdalību paketes īstenošanā visos līmeņos.

Ir pareizi paredzēt, ka atveseļošanas stratēģijā galvenā uzmanība tiks pievērsta ES rūpniecības un ekonomikas stiprināšanai, darbavietu aizsardzībai Eiropā, konkurences noteikumu pārskatīšanai un tirdzniecības politikas ilgtspējības uzlabošanai.

Ļoti svarīgi ir arī tas, ka Eiropas Komisija savā darba programmā 2020. gadam ir apstiprinājusi visas iniciatīvas, kas veicinātu taisnīgu un sociāli ilgtspējīgu atveseļošanos, tostarp tādas iniciatīvas, kas attiecas uz atalgojuma pārredzamību, minimālajām algām, taisnīgu nodokļu aplikšanu, jauniešu nodarbinātību, prasmju programmu un digitālo izglītību, platformu darbu un ES ekonomikas pārvaldības noteikumiem. Darba programmā trūkst arodveselības un drošības, un tas ir jāpapildina.