LBAS logo

ETUC paziņojums par Krieviju

Pieņēmusi ETUC izpildkomiteja 2021. gada 22. un 23. marta sanāksmē

ETUC ir nopietni noraizējusies par Krievijas valdības pamatbrīvību neievērošanu pēc skarbās sabiedrisko protestu apspiešanas.

Krievijas varas iestādes izmantoja spēku, lai izkliedētu protestus, aizturot rekordlielu cilvēku skaitu, no kuriem daudziem tika piespriesti administratīvie sodi, bet dažiem – administratīvais arests. Tika reģistrēti vardarbības gadījumi. Saistībā ar protestiem tika uzsākti vairāki kriminālprocesi, tostarp izmeklēšana pret desmitiem neatkarīgu žurnālistu, kuri vienkārši darīja savu darbu, ziņoja par notikumiem to laikā, savukārt protestētāju meklēšana un iebiedēšana turpinājās.

Daudziem protestētājiem bija vienāda pārliecība, pieprasot likuma varu, demokrātiskas vēlēšanas, plašsaziņas līdzekļu brīvību. Viņi aicināja ievērot taisnīgumu un pauda arī tos pašus vēstījumus, ko Krievijas arodbiedrības ir atkārtojušas gadiem ilgi un atkārtoja šo notikumu kontekstā: par galēju un pieaugošu nevienlīdzību, pulcēšanās brīvības, biedrošanās brīvības ierobežošanu un tiesībām streikot, negodīgu bagātības sadali, pieaugošo nabadzību un neobjektivitāti par labu biznesa elitei.

ETUC pauž solidaritāti ar Krievijas iedzīvotājiem un strādājošajiem un aicina pilnībā ievērot cilvēktiesības un demokrātiskās brīvības. ETUC arī pieprasa Krievijas varasiestādēm izbeigt protestētāju, kas mierīgi izsaka savu viedokli, un žurnālistu, kas tikai dara savu darbu, iebiedēšanu. Mēs turpinām atbalstīt tos, kuri cīnās par demokrātiju un pamattiesībām visur, kur tos pārkāpj.

Visbeidzot, ETUC pauž dziļas bažas par to, ka sarūkošā demokrātija un pamatbrīvību neievērošana vēl vairāk pasliktinās attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju, tādējādi padarot Eiropas ģeopolitisko un ekonomisko kontekstu vēl kaitīgāku darba ņēmēju interesēm.