LBAS logo

ETUC paziņojums par pirmo apspriešanās posmu par platformu darbu

24. februārī Eiropas Komisija uzsāka pirmo apspriešanās posmu ar sociālajiem partneriem par darbinieku darba apstākļu uzlabošanu digitālajās platformās. Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) un tās dalīborganizācijas, kas pārstāv vairāk nekā 40 miljoniem darbinieku Eiropā, ir lielas cerības uz šo iniciatīvu. Attiecīgi nākamo nedēļu un mēnešu laikā Eiropas arodbiedrībām būs iespēja Eiropas līmenī noskaidrot, kādi likumdošanas instrumenti būs nepieciešami, lai sasniegtu mūsu mērķi, tostarp respektējot sociālo partneru autonomiju un kolektīvo pārrunu veikšanu.

11 mēnešus kopš Covid-19 epidēmijas sākuma dēļ darbiniekiem šajās platformās joprojām tiek liegta pieeja gandrīz visām viņu sociālajām un kolektīvajām tiesībām. Jaunākie tiesu procesi un administratīvie lēmumi (Spānija, Itālija, Šveice, Beļģija, Francija, Nīderlande …) ir parādījuši, ka digitālās platformas joprojām pārkāpj darba ņēmēju tiesību ievērošanu un atkal un atkal jāatzīst kļūdaina darbinieku klasifikācija par (fiktīvi) pašnodarbinātajiem, kamēr platformas izturas ar tās palīdzību kā darba devējs.

Nākamajā posmā ETUC būs divi mērķi: pirmkārt, izcīnīt tiesības nestandarta darba formās strādājošajiem neatkarīgi no tā, vai viņi strādā tiešsaistē vai ārpus tiešsaistes (ieskaitot tos, kas strādā platformu uzņēmumos) un, otrkārt, padarīt ekonomikas digitalizāciju saderīgu ar darba attiecībām un darba ņēmēju pamattiesību ievērošanu. Digitālo platformu uzņēmumu biznesa modelis vairs nevar kalpot par vispārēju sociālo dempingu, ko pastiprina algoritmiskais rīks, drīzāk tam var būt  nākotne, ja mēs liekam ievērot darba ņēmēju tiesības. Dažas platformas, piemēram, Just Eat ar nesen pieņemto lēmumu pieņemt darbā darbiniekus ar darbinieka statusu parāda, ka tas ir iespējams – apvienot  darbinieka statusu ar digitālās platformas autonomiju. Simtiem tūkstošu koplīgumu starp darba devējiem un arodbiedrībām visā Eiropā gadu desmitiem ilgi ir pierādījušas, ka sociālajā dialogā ir iespējams līdzsvarot darba organizāciju un nozaru vajadzības. Tam vajadzētu arī virzīties uz priekšu platformu ekonomikā.

No pašreizējās situācijas, kur darba ņēmēji spiesti būt pašnodarbinātie, neizmantojot šī statusa autonomiju, ir jādara viss iespējamais, lai varētu virzīties uz nodarbinātības statusa pierādīšanu un pieņēmumu maiņu. Nenoliedzami digitālo platformu juristu armijas neapšaubāmi smagi strādās, lai pierādītu, ka darba ņēmējs patiesi ir pašnodarbināta persona, ja vien tas tā ir.

Lai šie sasniegumi būtu iespējami, ir jāizkliedē ilūzija, ka šīs digitālās platformas darbojas kā starpnieki. Tie ir uzņēmumi, kuriem jāievieš likumi un saistības, kā tas ir jebkura cita darba devēja gadījumā, pretējā gadījumā konkurences apstākļi nav vienādi. Līdz ar to būs nepieciešams arī sasaistīt šos digitālo platformu uzņēmumus ar to nozaru dažādajiem noteikumiem, kas pastāv un ir bijuši sarunās par darba koplīgumu slēgšanu, ko veic sociālie partneri.

Šonedēļ viena no slavenajām ēdienu piegādes un transporta platformām Eiropā iesniedza Eiropas Komisijai dokumentu ar aicinājumu turpināt nepiemērot darba ņēmēju pamattiesības un izvairīties no jebkāda regulējuma. ETUC vēlas, lai šī platforma, tāpat kā citas, ievērotu nevis lobēšanu un izvairītos no jebkādas atbildības, bet gan atzītu platformu darbā nodarbinātos par darba ņēmējiem. Arodbiedrības aicina šos uzņēmumus uzņemties atbildību un nākt pie sarunu galda ar arodbiedrībām, nevis iemūžināt praksi, ko tiesas atkārtoti ir nosodījušas.

Ja dažas galvenās platformas nespēj ievērot šos pamatprincipus kā darba ņēmēju tiesības, pazeminot viņu peļņas līmeni, arodbiedrības ir pārliecinātas, ka citas godīgākas platformas tos aizstās, jo visā Eiropā nākotne ir digitalizācijai ar pieeju cilvēka pamattiesībām kā pamatuzdevumu. Turklāt jānodrošina, lai par katru cenu netiktu apdraudētas koplīgumu slēgšanas sistēmas.

Nākamo nedēļu laikā ETUC kopā ar dalīborganizācijām reaģēs uz pirmo posmu sociālo partneru apspriešanu un sniegs skaidru vēstījumu Eiropas likumdevējam.