LBAS logo

ETUC paziņojums par Somijas valdības reformām dzimumu līdztiesības jomā un sieviešu stāvokli darba tirgū

Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Sieviešu komiteja un tās dalīborganizācijas ar šo paziņojumu pauž stingru nosodījumu un dziļu nožēlu par nopietnu sieviešu tiesību pasliktināšanos Somijā. Plānotās reformas darba likumdošanā vājina sieviešu pozīciju darba tirgū un darba pārrunu spēku par darba atalgojuma palielinājumu darba koplīgumos.

Somijas premjerministrs Petteri Orpo valdības programmā paredz ambīciju pilnus mērķus attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Taču Valdības programma iekļauj vairākus dzimumu līdztiesību pasliktinošus pasākumus, kuri ir pretrunā ar mērķiem. Somijas arodbiedrības uzskata, ka dzimumu līdztiesības progress izraisīs pretreakciju.

Ja tiks ieviesta darba dzīves ilguma samazināšanās, kā to paredz valdības programma, tas potenciāli ļoti smagi skars tieši sievietes. Valdības plāns ir ieviest uz ekspertu orientētu darba tirgus modeli, kas paredz noteikumus, ka vispārējais algu līmenis nevar pārsniegt Nacionālā Mediatora biroja noteikto. Ja šīs izmaiņas tiks ieviestas, tas it sevišķi ietekmēs sievietes, kuras dominē zemu ienākumu profesijās ar izteiktām darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem.  

Somijas arodbiedrības ir norūpējušās arī par citām izmaiņām darba tirgus likumdošanā, kuras būtiski ietekmēs nodarbinātības drošības līmeni. Piemēram, atļaujot darba devējiem slēgt darba līgumus uz noteiktu laiku līdz vienam gadam bez īpaša iemesla, neizbēgami palielinās topošo māmiņu diskrimināciju. Ir plānoti būtiski sociālo pabalstu ierobežojumi. Pieaugs polarizācija un sociālā plaisa.

Darba tirgus situācija Somijā pašlaik ir ļoti sarežģīta. Somijas valdība dara visu, kas padara sieviešu pozīciju darba tirgū nedrošāku un mazāk vēlamu jeb pievilcīgu. Stingras un senas sadarbības tradīcijas un trīspusējās sarunas virzās uz beigām.

Somijas arodbiedrības ir uzņēmušās ilgtermiņa atbildību par izmaksu konkurētspēju un aktīvi iesaistās dažādu risinājumu meklēšanā. Valdības reformas tiek veiktas vienpusēji, stiprinot darba devēju pozīciju, neskatoties uz to, ka ekonomisko problēmu iemesls meklējams zemā uzņēmumu produktivitātes sniegumā. Problēmas būtu risināmas visām pusēm sadarbojoties.

Somijas arodbiedrības aicina valdību nekavējoties sākt pārrunas ar mērķi sasniegt balansu darba tirgus reformās. Somijas valdībai ir nepieciešams pieņemt tādus normatīvos tiesību aktus, kuri nodrošinātu līdzsvarotāku darba un privātās dzīves politiku. Somijas arodbiedrības aicina valdību apņemties atrisināt darba tirgus krīzi un uzsākt trīspusējās sadarbības sarunas, lai nonāktu pie risinājuma.