LBAS logo

ETUC paziņojums par Turcijas izstāšanos no Stambulas konvencijas

Pieņemts ETUC izpildkomitejā 2021. gada 22. un 23. martā

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) nosoda Turcijas prezidenta lēmumu izstāties no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija) un uzskata to par postošu signālu sievietēm un meitenēm Turcijā un visā pasaulē.

ETUC mudina Turcijas valdību pārskatīt šo rīcību un atkārtoti apstiprināt starptautiskās saistības aizsargāt sieviešu un meiteņu, kā arī visu viņu pilsoņu cilvēktiesības.

Stambulas konvencija ir pasaulē pirmais kopīgais saistošais mēģinājums apkarot un novērst visu veidu vardarbību pret sievietēm, tostarp bērnu laulības, izvarošanu, vardarbību ģimenē, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un ekonomisko vardarbību.

Paziņojuma laiks ir apzināta provokācija un vēl viens uzbrukums starptautiskajai sadarbībai, jo tas tiek izziņots laikā, kad notiek ANO komisija par sieviešu statusu un konvencijas 10. gadadienā. Tas ir īpaši bīstami un neattaisnojami, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas izraisīto nenoliedzamo vardarbību ģimenē visā pasaulē.

ETUC mudina valstis, kas vēl nav ratificējušas konvenciju, proti, Bulgāriju, Čehiju, Ungāriju, Lietuvu, Latviju, Apvienoto Karalisti un Slovākiju, nekavējoties to ratificēt un ieviest atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu sievietes un meitenes no vardarbības ģimenē un dzimuma dēļ, un mudina Poliju un citas valstis atturēties no apsvēruma par atteikšanos no konvencijas.

ETUC aicina prezidenti Ursula von der Leyen izmantot jebkādus un visus pieejamos efektīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas ES dalībvalstis ratificē un steidzami strādā pie tā, lai pabeigtu ES pievienošanos Stambulas konvencijai. ETUC aicina visus ES komisārus, Eiropas Parlamentu un visas ES dalībvalstis atbalstīt šo izteiktās “galvenās prioritātes” sasniegšanu.

Tagad ir pienācis laiks izpildīt ES apņemšanos ar rīcību apkarot un novērst vardarbību pret sievietēm un visa veida vardarbību dzimuma dēļ. Jebkas mazāks ir nepieņemams strādājošām sievietēm un vīriešiem visā Eiropā.

ETUC aicina ES izmantot visus pieejamos efektīvos pasākumus, lai mudinātu Turcijas valdību pārskatīt lēmumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas. ETUC atgādina, ka Kopenhāgenas kritēriji nosaka nosacījumus dalībai Eiropas Savienībā un runā par stabilu iestāžu pastāvēšanu, kas garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu un cieņu pret minoritātēm un to aizsardzību. Turcija ir aicināta dažos progresa ziņojumos “nodrošināt dzimumu līdztiesību, izvairīties no tādu neskaidru kritēriju izmantošanas kā “vispārēja morāle”, atturēties uzskatīt sievietes galvenokārt par ģimenes vai kopienas locekļiem un nostiprināt sieviešu cilvēktiesības, tostarp viņu seksuālās un reproduktīvās tiesības kā individuālās tiesības”.

ETUC arī uzskata, ka tas ir daļa no plašāka uzbrukuma visām cilvēktiesībām un demokrātiskajām tiesībām Turcijā, un stingri nosoda ikdienas represijas un vardarbību, kas tiek izmantota pret arodbiedrību pārstāvjiem, etniskajām minoritātēm, LGBT aktīvistiem, žurnālistiem un ikvienu, kas vēlas izteikties.

ETUC vēlas paust solidaritāti ar Turcijas arodbiedrību sievietēm un apliecināt viņām, ka mēs esam viņu pusē.