LBAS logo

ETUC un ETUCE atbalsta paziņojums Latvijas arodbiedrībām saistībā ar protesta gājienu un streiku

Dārgie kolēģi,

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) un Eiropas Izglītības arodbiedrību konfederācija (ETUCE) solidarizējas ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) darbinieku mobilizēšanā, protestā un streikā, lai pieprasītu Latvijas valdību uzņemties atbildību un izpildīt vienošanos, kura 2022.gada septembrī panākta visu izglītības darbinieku darba samaksas sakārtošanai un slodzes sabalansēšanai valsts līmenī, pieņemot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos.

Valdība līdz šim izpildīja tikai daļu no vienošanās. Ir jārespektē visa vienošanās!

Tas jo īpaši nozīmē, ka valdībai ir jānodrošina:

  • Darba samaksas paaugstināšanas grafiks pedagogiem laika posmam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim un nepieciešamais budžeta finansējums;
  • Visu pedagogu slodzes sabalansēšana no 2023. gada.

Ja valdība nerīkosies, tad šobrīd saņemtais algu palielinājums būs pēdējais algas paaugstinājums gadiem ilgi. 2023., 2024. un 2025. gada septembrī atalgojums netiks palielināts, jo nav apstiprināts grafiks un valsts budžetā tam nav paredzēts finansējums.

Valdībai un politiķiem ir jāuzņemas atbildība un jārespektē 2022.gadā panāktā vienošanās!

Nespēja rīkoties ir uzbrukums darbinieku un viņu ģimeņu labklājībai un centieniem.

Tas ir nepieņemami, vēl jo vairāk ņemot vērā to, ka nevienlīdzība pieaug un dzīves dārdzības krīze ir smaga. Tas tikai palielinās neuzticību politiskajai sistēmai, kas cenšas uzlikt lielāku slogu strādājošajiem, un tas graus atbildību un demokrātiski pieņemtus lēmumus.

ETUC un ETUCE apsveic jūsu apņēmību, un mēs jūs no visas sirds atbalstām.

Aicinām Latvijas valdību ievērot vienošanos un veikt nepieciešamās darbības.

Kopā mēs varam radīt taisnīgāku un sociālāku Eiropu darbiniekiem.

Estere Linča,
ETUC ģenerālsekretāre

Sūzena Flokena,
ETUCE Eiropas direktore