LBAS logo

ETUC uzskata, ka Ceļvedī pamatprincipi nav pienācīgi novērtēti

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un Padomes priekšsēdētājs Šarls Mišels šodien nāca klajā ar “Ceļvedi”, lai atceltu noteikumus, kas ierobežo miljoniem cilvēku brīvības un iesaldē lielu daļu ES ekonomikas.

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas centienus ierosināt Ceļvedi Covid-19 ierobežošanas pasākumu atcelšanai, bet kritizē to par to, ka tā nav ievērojusi pamatprincipus un nav ņēmusi vērā praktiskos aspektus saistībā ar atgriešanos darbā, nepietiekami minot vai nu veselības aizsardzību un drošību darbā, vai nepieciešamību piemērot stingrus piesardzības pasākumus.

ETUC ģenerālsekretārs Luka Visentini uzsver, ka mēs piekrītam, ka visā ES ir jāsaskaņo un jāplāno ierobežojumu atvieglošana, ņemot vērā sabiedrības un darba aizsardzības ieteikumus. Tomēr vienlaikus pastāv bažas, ka Komisija, šķiet, nav apsvērusi tādus praktiskus jautājumus kā darba drošība un veselības aizsardzība darbā, kas ir daļa no ierobežošanas pasākumu atcelšanas. Ceļvedī būtu jāprecizē nepieciešamība pēc valsts un darba vietu plāniem, kas izstrādāti, iesaistot arodbiedrības, lai nodrošinātu drošu atgriešanos darba vietā tiem, kas ir bez darba vai strādā no mājām, un nepārtrauktu aizsardzību tiem, kas strādājuši krīzes laikā. Ceļvedī būtu arī jāņem vērā tie, kuri parasti strādā no savām mājām vai strādā citu cilvēku mājās.

ETUC aicina Komisiju nekavējoties sākt pienācīgu apspriešanos ar arodbiedrībām un darba devējiem, lai noteiktu pareizu paziņojuma īstenošanu.

ETUC savā vēstulē Eiropas Komisijas un Padomes priekšsēdētājiem izsaka priekšlikumus, lai uzlabotu Ceļvedi. Jo īpaši ETUC pieprasa:

  • Lai tiktu izstrādāti valsts un darba vietu plāni, lai panāktu, ka atgrieztos darba vietā tie, kuri ir devušies prom no darba vai strādā no mājām, un šādi plāni jāizstrādā, iesaistot arodbiedrības;
  • Veselības aizsardzībai un drošībai darbā, un “piesardzības principam” vajadzētu būt pamatprincipiem, lai pakāpeniski atceltu pašreizējos ierobežošanas pasākumus tiem, kas strādājuši krīzes laikā, un tiem, kuri atgriežas darbā;
  • Darba inspekcijas pārstāvjiem būtu jāīsteno veselības aizsardzības un drošības pasākumi, kas piemērojami laikposmā pēc ierobežojumu atcelšanas;
  • Papildus tiem pasākumiem, kas jāveic “tradicionālās” darba vietās, būtu jāievieš pasākumi arī attiecībā uz platformām un mājkalpotājiem;
  • DIREKTĪVAS 2000/54/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret bioloģiskajiem aģentiem darbā vīrusu sarakstam būtu jāpievieno COVID-19.
  • Būtu jāievēro datu aizsardzības un privātuma aizsardzības noteikumi un jānodrošina, ka darba ņēmēji var tikt pārbaudīti tikai brīvprātīgi, lai noteiktu, vai viņi ir bijuši saskarē ar personu, kas pārnēsā vīrusu;
  • Pareizs sociālais dialogs un arodbiedrību iesaistīšanās visos posmos, kas saistīti ar darbinieku atgriešanos darbā.