LBAS logo

ETUC vadītājs izvirza COVID prasības Ministru padomē

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretārs Luka Visentini vakar, 5.maijā,  piedalījās neformālajā Nodarbinātības un sociālo lietu ministru padomē (EPSCO), un aicināja ministrus un EK:

  • nodrošināt, ka ierosinātajam ES Atveseļošanas plānam ir spēcīga sociālā dimensija, un tas ietver ieguldījumus darbavietās, lielākas algas, sociālo aizsardzību, sabiedriskos pakalpojumus, tostarp veselības aprūpi, kā arī izglītību un apmācību;
  • pārliecināt COREPER paātrināt SURE apstiprināšanas procesu, kas pašreizējā progresa tempā varētu aizkavēties pēc 1. jūnija, un dalībvalstu finanšu garantijas, lai nodrošinātu, ka valstu sistēmas nekavējoties sniedz pienācīgu ienākumu atbalstu darba ņēmējiem un visām darba ņēmēju kategorijām;
  • ievērot arodveselības un drošības pamatnostādnes/vadlīnijas attiecībā uz plāniem izejai no krīzes un konsultēties ar arodbiedrībām par atgriešanos darbā, kā arī par valstu pasākumiem darbavietu un ienākumu atbalstam;

EK apstiprināt savā darba programmā visas sociālās iniciatīvas, tostarp par minimālām algām, samaksas pārredzamību/caurskatāmību, Rīcības plānu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, par prasmju programmu un par minimālajiem ienākumiem, kā arī pretoties uzņēmumu spiedienam aizkavēt Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu pārskatīšanu.

Luka Visentini uzsvēra, ka daudzi ministri un EK atbalsta vairākas viņa izvirzītās prasības.

EPSCO debatēs par demogrāfiskajām problēmām un COVID-19 Visentini norādīja, ka valstu veselības aprūpes sistēmas ir cīnījušās ar taupību un samazinājumiem pēdējo desmit gadu laikā. Ekonomiskās krīzes mērogs ir milzīgs, un nedrīkst kavēties. Tā kā vairāk nekā 40 miljoni darba ņēmēju uz laiku vai pastāvīgi nav nodarbināti darba tirgū, nav īstais brīdis, lai pievērstos uzņēmumu prasībām vājināt darba ņēmēju tiesības.