LBAS logo

ETUI interneta un digitālo platformu darba apsekojumu veicis arī Latvijā

ETUI 2018. – 2019. gadā ir veicis interneta un digitālo platformu darba apsekojumu – Bulgārijā, Ungārijā, Latvijā, Polijā un Slovākijā.

Mērķis bija kartēt digitālā darbaspēka apmēru Centrālajā un Austrumeiropā (CAE), pamatojoties uz divu tiešsaistes ienākumu gūšanas avotu analīzi: darbs internetā un tā apakškopu, platformas darbu.

Pētnieki neatrada pierādījumus tam, ka darbs internetā un platformas rada kvalitatīvi jaunu darba tirgu, kas ietekmē tradicionālo vecuma un dzimuma segmentāciju. Tas nav arī “studentu darbavietu” tirgus. Turklāt interneta un platformu darbinieku situācija darba tirgū bija nedaudz nestabilāka nekā nodarbināto cilvēku situācija, jo biežāk ir nestandarta un sadrumstalota nodarbinātība.

Pieejams šeit.