LBAS logo

Finanšu ministrija vērtēs arodbiedrības biedru naudas iekļaušanu attaisnotajos izdevumos un citus LBAS priekšlikumus

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir saņēmusi Finanšu ministrijas vēstuli, kurā tā šogad sola vērtēt LBAS iesniegtos priekšlikumus.

Vēstulē teikts, ka Finanšu ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju ir izskatījusi LBAS š.g. 30. janvāra vēstuli par LBAS biedru iemaksu noteikšanu kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotos izdevumus un š.g. 31. janvāra vēstuli par priekšlikumiem likumprojektam “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023.,2024. un 2025. gadam” un sniedz ar Labklājības ministriju savstarpēji saskaņotu viedokli par minētajās vēstulēs izteiktajiem priekšlikumiem. 

Finanšu ministrija informē, ka atbilstoši Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 136. punktā minētajam šogad tiks izstrādātas vidēja termiņa nodokļu politikas pamatnostādnes, kuru izstrādes procesā tiks vērtēti arī LBAS priekšlikumi – iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos iekļaut arodbiedrību biedru iemaksas, pārskatīt diferencētā neapliekamā minimuma robežas, palielināt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta piecpadsmitajā daļā noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma apmēru, paplašināt izdevumu sastāvu un atvieglojuma izmantotāju loku, rast VSAOI atliktās nomaksas problēmas risinājumu, kas skar pensionārus, kuri pensionējas VSAOI samaksas termiņa pagarinājuma laikā, palielināt attālinātā darba izdevumu kompensācijas apmēru, kā arī pārskatīt komandējuma dienas naudas apmēru.

Papildus Finanšu ministrija vērš uzmanību uz to, ka jautājumi saistībā ar iedzīvotāju nodokli (izmaiņām, kas ietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apmēru) ir jāskata kompleksi ar valdības noteiktajām prioritātēm, un tie ir diskutējami kontekstā ar turpmāko gadu budžeta iespēju un fiskālās ietekmes izvērtējumu.