LBAS logo

Ieteikumi arodbiedrībām

Kopīgi ar darba devēju ātri identificēt konkrētas nozares vai uzņēmuma darbinieku riskus saistībā ar COVID 19 izplatīšanos un ārkārtas stāvokļa ieviešanu. Īpaši tas attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu nozarēm un to uzņēmumiem, piemēram, sabiedriskā transporta, viesmīlības, tirdzniecības nozari.

Iniciēt pārrunas ar darba devēju, ja nepieciešams, grozot koplīgumu vai slēdzot atsevišķo vienošanos:

 • par veselības aizsardzības pasākumiem darba vietā, piemēram:
 • dezinfekcijas līdzekļu pieejamību
 • individuālu aizsarglīdzekļu nodrošināšanu
 • veselības aizsardzības instruktāžu darbiniekiem
 • elastīgu darba laiku darbiniekiem, lai nodrošinātu iespējas pieskatīt bērnus
 • attālināta darba regulējumu, paredzot
  • darba infrastruktūras pieejamību darbiniekam (piemēram, dators, printeris, piekļuve uzņēmuma datubāzēm)
  • izmaksu segšanu par papildus izdevumiem, kas rodas attālinātā darba dēļ (piemēram, interneta izmaksas)

Izmantot Arodbiedrību un Darba likumos paredzētās tiesības pieprasīt informāciju par uzņēmuma ekonomisko darbību, lai būtu gatavas vest pārrunas par pasākumiem darbinieku kolektīvās atlaišanas gadījumā.

Citu valstu arodbiedrību pieredze

Piemēram, Itālijas arodbiedrības tirdzniecības nozarē Lombardijas reģionā veda pārrunas ar darba devējiem par īpašiem pasākumiem darbinieku veselības aizsardzībai un darba un ģimenes saskaņošanai. Arodbiedrība izvirzīja šādas prasības:

 • Nodrošināt visiem veikaliem piemērotu aizsardzības aprīkojumu. Masku un cimdu lietošana nav obligāta, bet tiem, kuri tos vēlēsies, tam jābūt nodrošinātiem.
 • Nodrošināt dezinfekcijas līdzekļus un iespējas dezinficēt rokas.
 • Piešķirt apmaksātu atvaļinājumu vai brīvdienas vecākiem, kuri nevar ierasties darbā skolu slēgšanas dēļ.
 • Pēc iespējas atļaut elastīgas maiņas vecākiem, kuri vēlas strādāt, neskatoties uz skolu slēgšanu.
 • Apsvērt apmaksātu uzņēmuma atvaļinājumu gadījumā, ja prombūtnes laikā nav notikusi piespiedu slēgšana (ja tas nesakrīt ar iknedēļas atpūtu).
 • Nodrošināt īpašu ģērbtuvju un naudas punktu sanitāriju.

Avots: https://www.uniglobalunion.org/news/italian-trade-union-secures-rights-shop-workers-face-coronavirus

Apkopoja N. Preisa, LABS eksperte