LBAS logo

Ilgi gaidīts precedents Lietuvā

Lietuvā pirmo reizi par iejaukšanos arodbiedrību darbībā tika piespriests sods pēc Lietuvas Republikas Kriminālkodeksa. Prokuratūra lietu novirzīja tiesai un gan pirmās instances, gan apelācijas tiesa pieņēma lēmumu par labu arodbiedrībai.

“Tie, kas ir arodbiedrībās, zina, ka biedri izjūt papildu spiedienu un draudus gandrīz katru dienu. Tā notiek, lai gan Lietuvas Kriminālkodekss paredz, ka par jebkādu iejaukšanos arodbiedrību darbībā vai kaitējumu tās biedru labklājībai var piespriest naudas sodu vai sodīt ar sabiedriskajiem darbiem un pat brīvības ierobežojumiem. Neskatoties uz to, nesenā lieta ir pirmā, kas nonākusi tiesā,” – sacīja Inga Ruginienė, Lietuvas arodbiedrību konfederācijas (LSPK) prezidente.

Arodbiedrību biedri ir mēģinājuši meklēt taisnību, taču visus iepriekšējos  mēģinājumus prokuratūra pārtrauca “pierādījumu trūkuma dēļ”. Šis gadījums bija atšķirīgs: audio ierakstā tika fiksēts menedžera teiktais, kurš izdarīja spiedienu uz arodbiedrības biedru, mudinot izstāties no arodorganizācijas, vai arī viņa tiktu atlaista. Tas notika 2019. gadā uzņēmumā “Transachema”, kas pieder “Achema grupai”.

Arodbiedrība šajā uzņēmumā tika izveidota 2018. gadā, un par tās biedriem kļuva 80% strādājošo. Drīz pēc tam tika mēģināts uzsākt pārrunas par koplīguma noslēgšanu. Diemžēl vēl pēc gada darba devējs ar pārrunām nesteidzās. Redzot, ka progresa nav, darbinieki apsprieda priekšlikumu streikot un vēlāk arī nolēma streiku organizēt. Pēc tam biedri sāka izstāties no  arodbiedrības. Daļu no šī procesa izraisīja darba devēja un viņa pārstāvju spiediens uz darba ņēmējiem pamest arodbiedrību. Ziņa bija skaidra: ‘ja vajadzēs, mēs atradīsim iemeslu, lai jūs atlaistu’.

Viena no darbiniecēm, kura zināja šīs kaitīgās tendences, bija gatava ierakstīt sarunu, kad viņa tika uzaicināta runāt ar darba devēja pārstāvi. Ieraksts kļuva par vissvarīgāko pierādījumu juridiskajā procesā par iejaukšanos arodbiedrības darbībā.

Sarunā ar minēto darba ņēmēju apsūdzētā persona paziņoja, ka viņa rīkojās tā, kā norādījis direktors. Tiesā viņa mainīja paziņojumu un teica, ka tas ir viņas personīgais viedoklis. Neskatoties uz to, tiesa ieraksta un liecinieku liecību dēļ tam nenoticēja. Tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu un piesprieda viņai samaksāt naudas sodu (2500 Eur), kompensēt morālo kaitējumu arodbiedrībai un tiesvedības izmaksas. Vēlāk Kauņas pilsētas apelācijas tiesa atstāja spēkā iepriekšējo lēmumu.

Tiesas spriedums stājās spēkā 2021. gada 8. aprīlī. Uzņēmumu “Transachema” un “Achema” arodbiedrību priekšsēdētāja Birutė Daškevičienė uzsver, ka Lietuvā joprojām valda līdzīga negatīva prakse. Kaut arī “Transachema” un “Achema” bieži runā par savu sociālo atbildību, darbinieki redz pretēju rīcību, un šie tiesas lēmumi to lieliski ilustrē.

“Mēs esam redzējuši daudzus gadījumus, kad darba devēja puse šķērso “sarkano līniju”, bet diemžēl vairumā gadījumu mums nebija tik izšķirošu pierādījumu. Mēs uzskatām, ka šī uzvara ir ļoti svarīga ne tikai mums, bet visai arodbiedrību kustībai Lietuvā. Tiesas spriedums rada precedentu, kas var mums palīdzēt cīnīties pret spiedienu uz arodbiedrības biedriem un arodbiedrību izjaukšanu,” – paziņoja B. Daškevičienė. Viņa uzsvēra, ka arodbiedrības vienmēr ir gatavas risināt problēmas, izmantojot sociālo dialogu.

LPSK informācija