LBAS logo

Informācija par ETUC rezolūciju: ETUC ceļvedis konferencei par Eiropas nākotni

ETUC rezolūcija par ETUC ceļvedi konferencei par Eiropas nākotni ir pieņemta virtuālajā ETUC izpildkomitejā 2021. gada 22. un 23. martā.

Jaunākie notikumi, piemēram, Brexit, tiesiskuma situācija dažās ES dalībvalstīs un Covid-19 pandēmija apdraud Eiropas projektu un demokrātiju. ES atrodas krustcelēs, un tai ir jāsaskaras ar izaicinājumiem: veicot atbilstošu virziena maiņu un apņemoties ievērot savus pamatprincipus, vai saskaroties ar vēl nebijušu politisku krīzi.

Šajā kontekstā Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) atzinīgi vērtē nodomu organizēt konferenci par Eiropas nākotni. Konferencei ir jārada iespēja reālām, uz nākotni vērstām diskusijām par Eiropas Savienības nākotni, lai nodrošinātu, ka atgūšanās no Covid-19 krīzes paver ceļu taisnīgākai, iekļaujošākai un ilgtspējīgākai Eiropas ekonomikai un sabiedrībai, kuras pamatā atjaunots sociālais līgums Eiropai.

ETUC ir jāsagatavojas konferencei, īpaši nosakot galvenās prioritātes un mērķus Eiropas arodbiedrību kustībā un sagatavojot arodbiedrību mobilizāciju.

Savās politiskajās pamatnostādnēs 2019. gadā Urzula fon der Leiena paziņoja par savu nodomu organizēt konferenci par Eiropas nākotni. 2020. gada 15. janvārī Eiropas Parlaments apstiprināja rezolūciju, kurā definēja tā nostāju konferencē. Šajā rezolūcijā ir vairāki pozitīvi elementi, tostarp prasība, ka sociālie jautājumi ir viena no konferences prioritātēm, un Eiropas sociālo partneru pārstāvju iekļaušana konferences plenārsēdē. 2020. gada 22. janvārī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu par konferenci par Eiropas nākotni, izklāstot tās redzējumu. 2020. gada 24. jūnijā Padome panāca kopēju nostāju par konferenci par Eiropas nākotni.

Martā iestādes beidzot panāca vienošanos par kopīgo deklarāciju, kas ļaus sākt konferenci. Deklarāciju 2021. gada 10. martā parakstīja EP priekšsēdētājs Deivids Sasoli, Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un Portugāles premjerministrs António Costa. Deklarācijas parakstīšana ļauj iestādēm sākt konferences organizēšanu. Mērķis ir konferenci sākt 9. maijā.

ETUC ir sadarbojies ar ES institūcijām, lai uzsvērtu, ka konferencē jāiekļauj spēcīga sociālā dimensija. ETUC ir centies: nodrošināt sociālo partneru pilnīgu iesaistīšanos konferencē; nodrošinot, ka konferences prioritātēs liela uzmanība tiek pievērsta sociālajiem jautājumiem;  atbalstot pieeju, ka konferencē tiek apspriesta Līguma izmaiņu iespējamība un – šajā kontekstā – sociālā progresa protokola ieviešana ES līgumos. 2020. gada martā sociālie partneri nosūtīja kopīgu vēstuli ES institūcijām par konferenci, uzsverot nepieciešamību garantēt sociālo partneru iesaisti un nodrošināt, lai konferences prioritātēs tiktu pievērsta liela uzmanība ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem. ETUC izpildkomiteja pieņēma paziņojumu par konferenci par Eiropas nākotni 2020. gada jūlija sākumā. Paziņojums tika publicēts un izplatīts attiecīgajiem dalībniekiem Eiropas Parlamentā, Komisijā un Padomē.

ETUC turpinās sadarboties ar ES institūcijām, lai panāktu arodbiedrību prioritāšu iekļaušanu konferences sagatavošanā un nodrošinātu sociālo partneru īpašās lomas atzīšanu un veicināšanu. Portugāles prezidentūrai un Eiropas Parlamentam šajā ziņā var būt galvenā loma. Sociālie partneri būtu pastāvīgi jāiekļauj Valdes darbā un konferences sagatavošanā. Konferences pasākumiem un iniciatīvām Eiropas un valstu līmenī būtu jāņem vērā un jāveicina, nevis jāmazina sociālo partneru loma. ETUC sekretariāts informēs ETUC dalīborganizācijas par visām norisēm.

ETUC izveidos īpašu darba grupu konferencei par Eiropas nākotni.

Vairāk informācijas: etuc.org